Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Force

force-satsen tvingar Qlik Sense att tolka fältnamn och fältvärden i efterföljande LOAD- och SELECT-satser som att de är skrivna med enbart versaler, enbart gemener, alltid med inledande versaler eller som de uppträder (blandat). Med hjälp av denna sats är det möjligt att koppla fält från tabeller med olika konventioner.

Syntax:  

Force ( capitalization | case upper | case lower | case mixed )

 

Standard är force case mixed. Konventionen som specificeras genom denna sats används fram tills en ny force-sats påträffas.

I behörighetssektionen har force-satsen ingen effekt: ingen skillnad görs här mellan versaler och gemener vid laddning av fälten.

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Det här exemplet visar hur du tvingar fram inledande versal.

FORCE Capitalization;

Capitalization:

LOAD * Inline [

ab

Cd

eF

GH

];

Tabellen Capitalization innehåller följande värden:

Ab

Cd

Ef

Gh

Alla värden inleds med versal.

Det här exemplet visar hur du tvingar fram versaler.

FORCE Case Upper;

CaseUpper:

LOAD * Inline [

ab

Cd

eF

GH

];

CaseUpper-tabellen innehåller följande värden:

AB

CD

EF

GH

Alla värden är versala.

Det här exemplet visar hur du tvingar fram gemener.

FORCE Case Lower;

CaseLower:

LOAD * Inline [

ab

Cd

eF

GH

];

CaseLower-tabellen innehåller följande värden:

ab

cd

ef

gh

Alla värden är gemena.

Det här exemplet visar hur du tvingar fram både gemener och versaler.

FORCE Case Mixed;

CaseMixed:

LOAD * Inline [

ab

Cd

eF

GH

];

CaseMixed-tabellen innehåller följande värden:

ab

Cd

eF

GH

Alla värden ser ut som de visas i skriptet.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!