Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Sample

Prefixet sample till en LOAD- eller SELECT-sats används för att ladda ett slumpmässigt urval av poster från datakällan.

Syntax:  

Sample  p ( loadstatement | selectstatement )

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
p

Ett godtyckligt uttryck som resulterar i ett tal större än 0 och mindre än eller lika med 1. Talet anger sannolikheten för att en viss post ska läsas.

Alla poster läses, men bara vissa av dem läses in i Qlik Sense.

Exempel:  

Sample 0.15 SQL SELECT * from Longtable;

Sample(0.15) LOAD * from Longtab.csv;

Anteckning om information Parenteser är tillåtna men inte obligatoriska.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!