Gå till huvudinnehåll

When

Prefixet eller suffixet when används för att skapa en villkorssats, som bestämmer om en sats eller ett exit-tillägg ska exekveras eller ej. Det kan ses som ett kompakt alternativ till en fullständig if..end if-sats.

Syntax:  

(when condition statement | exitstatement when condition )

statement eller exitstatement exekveras bara om villkoret utvärderas tillTrue.

Prefixet when får användas även om satsen redan har en eller flera andra satser, inklusive ytterligare when- eller unless-prefix.

Argument
Argument Beskrivning
condition Ett logiskt uttryck som utvärderas till True eller False.
statement Alla Qlik Sense-skriptsatser utom kontrollsatser.
exitstatement Ett exit for-, exit do- eller exit sub-tillägg eller en exit script-sats.

Exempel 1:  

exit script when A=1;

Exempel 2:  

when A=1 LOAD * from myfile.csv;

Exempel 3:  

when A=1 unless B=2 drop table Tab1;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!