Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Sample

Bir LOAD veya SELECT deyimine yönelik sample öneki, veri kaynağından rastgele sayıda kayıt yüklemek için kullanılır.

Söz Dizimi:  

Sample  p ( loadstatement | selectstatement )

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
p

0'dan büyük ve 1'den küçük veya buna eşit bir sayı olarak değerlendirilen rastgele seçilmiş ifade. Sayı, belirli bir kaydın okunma olasılığını belirtir.

Tüm kayıtlar okunur, ancak yalnızca bazıları Qlik Sense içine yüklenir.

Örnek:  

Sample 0.15 SQL SELECT * from Longtable;

Sample(0.15) LOAD * from Longtab.csv;

Bilgi notu Parantezlere izin verilir, ancak gerekli değildir.

Daha fazla bilgi