Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Concatenate

Om man vill konkatenera två tabeller som inte har samma fältuppsättning, kan man utföra en tvingad konkatenering med hjälp av Concatenate-prefixet. Denna sats åstadkommer en tvingad konkatenering med en befintlig namngiven tabell eller med den senast skapade logiska tabellen.

Konkatenering är i princip samma sak som SQL UNION-satsen, men det finns två skillnader:

  • Concatenate-prefixet kan användas oavsett om tabellerna har identiska fältnamn eller ej.
  • Identiska poster tas inte bort med Concatenate-prefixet.

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
tablename Namnet på den befintliga tabellen.

Exempel:  

Concatenate LOAD * From file2.csv;

Concatenate SELECT * From table3;

tab1:

LOAD * From file1.csv;

tab2:

LOAD * From file2.csv;

.. .. ..

Concatenate (tab1) LOAD * From file3.csv;

RELATERAD INFORMATION:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!