Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Arbetskatalog

Om du refererar till en fil i en skriptsats och sökvägen utelämnas så söker Qlik Sense efter filen i följande ordning:

  1. Katalogen som anges av en Directory-sats (stöds endast i bakåtkompatibelt skriptläge).

    Directory

  2. Om det inte finns någon Directory-sats söker Qlik Sense i arbetskatalogen.

Behörighetskontroll för filsystem

Qlik Sense Desktop-arbetskatalog

I Qlik Sense Desktop är arbetskatalogen C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps.

Qlik Sense-arbetskatalog

I en Qlik Sense-serverinstallation anges arbetskatalogen i Qlik Sense Repository Service. Som standard är det C:\ProgramData\Qlik\Sense\Apps. Se hjälpen till Qlik Management Console för mer information.