Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Guiden Färgmix

Med Guiden Färgmix, som öppnas från Arkiv-menyn i dialogen Redigera uttryck kan man skapa ett färgmixuttryck, dvs ett uttryck som beräknar en dynamisk färg utifrån ett givet mått.

Det kan till exempel vara ett beräknat index med ett värde kring 100 som visas i en pivottabell. Ju högre index, desto bättre. Om ett visst dimensionsvärde har ett index som stort överskrider 100 kan du vilja markera denna linje i grönt, medan rött skulle kunna vara en bra färg när indexvärdet stort understiger 100. Färgändringen kan gärna vara gradvis. Gult kan visa 100. Med andra ord behöver du en dynamisk färg.

Sådana gradvisa färgberäkningar kan göras med Färgmix-funktionerna i QlikView, men det kan vara svårt att skapa ett lämpligt uttryck inuti Färgmix-funktionen. Här har man glädje av Guiden Färgmix.

Det är viktigt att betona att färgfunktionerna, alltså även Guiden Färgmix, bara är relevanta där QlikView förväntar sig en färgfunktion, alltså inte i själva diagramuttrycket utan snarare i uttrycket för Bakgrundsfärg eller Textfärg.

När Guiden Färgmix öppnas från Arkiv-menyn i dialogen Redigera uttryck ser man först en sida med information om vad som behövs för att skapa en dynamisk färg. Om du inte vill att startsidan ska visas nästa gång du använder guiden, kryssa i rutan Visa inte den här sidan igen.

Klicka på Nästa för att fortsätta.

Steg 1 – Ange ett värdeuttryck

Det är detta uttryck som kommer att styra vilken färg QlikView visar. Exempel på typiska uttryck:

 • Sum(Försäljning) / Sum(total Försäljning)

 • Sum(Försäljning) / Sum(Kvot)

 • Avg(Ålder)

Observera att det vanligen är ett värde av samma omfattning oavsett hur många poster som har valts. Ett medeltal, en procentsats eller ett index är ofta lämpligt att använda som måttsats.

Klicka på Nästa för att fortsätta.

Steg 2 – Ange övre och nedre gräns

På denna sida anger du den övre och nedre gränsen för värdeuttrycket och de motsvarande färgerna. ”Gräns” betyder inte det högsta möjliga värdet utan den gräns där maximal färg har nåtts. Exempel på typiska uttryck:

Exempel på uttrycksegenskaper
Värdeuttryck Övre gräns Nedre gräns
Sum(Försäljning) / Sum(total Försäljning) Sum(total Försäljning) 0
Sum(Försäljning) / Sum(Kvot) 2 (=200%) 0
Avg(Ålder) Max(total Ålder) Min(total Ålder)

Andra gränser är också möjliga.

Om man använder färgguiden i ett diagram är följande två uttryck alltid ett bra val.

 • RangeMax (top(total <Värdeuttryck>,1,NoOfRows(total)))

 • RangeMin (top(total <Värdeuttryck>,1,NoOfRows(total)))

Dessa uttryck beräknar det största och minsta radvärdet i <Värdeuttryck> inom diagrammet.

 • Automatiska gränsvärden: Om denna kryssruta är markerad söker QlikView rimliga övre och nedre gränsvärden. Om det lyckas kan inte uttryck för de övre och nedre nivåerna anges manuellt.
 • Övre gräns: Här måste ett uttryck för en övre gräns anges, om inte alternativet Automatiska gränsvärden är valt.
 • Mellanvärde: Här kan man ange ett uttryck för en mellannivå som är kopplad till en tredje färg.
 • Nedre gräns: Här måste ett uttryck för en nedre gräns anges, om inte alternativet Automatiska gränsvärden är valt.
 • Växla: Denna knapp växlar färgerna för de övre och nedre gränserna.

Klicka på Nästa för att fortsätta.

Steg 3 - Slutför

På denna sida färdigställer man uttrycket för färgmixen.

 • Förstärkta färger: Om denna kryssruta är markerad görs en hysteresomvandling på värdeuttrycket. Detta ökar känsligheten i mellanskiktet så att färgen förskjuts mot de Övre eller Nedre färgerna.
 • Vid värdemättnad: Här kan man ange vad som ska hända när värdeuttrycket överskrider den övre eller nedre gränsen. Om Använd övre (nedre) färg är markerad kommer QlikView att använda denna färg för maximum eller minimum. Om Använd standardfärg är markerad kommer QlikView istället att använda de standardfärger som har angetts på sidan Färg.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com