Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Wizard Kleurenmenger

De Wizard Kleurenmenger wordt geopend via het menu Bestand in het dialoogvenster Uitdrukking bewerken. Met deze wizard kunt u uitdrukkingen voor het mengen van kleuren maken, ofwel uitdrukkingen die een dynamische kleur berekenen op basis van een opgegeven meetwaarde.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een berekende index met een waarde van ongeveer 100 die in een draaitabel wordt weergegeven. Hoe hoger de index, hoe beter. Als een specifieke dimensiewaarde een index heeft die veel groter was dan 100, is het waarschijnlijk een goed idee om de lijn in deze draaitabel groen te markeren, terwijl rood wellicht de passende kleur zou zijn bij een indexwaarde die veel kleiner is dan 100. En een kleurovergang zou waarschijnlijk geleidelijk kunnen verlopen, waarbij geel 100 aangeeft. Met andere woorden, u wilt een dynamische kleur.

De berekening van dergelijke kleurovergangen is mogelijk met de functies van de Kleurenmenger in QlikView. Het kan echter nogal lastig zijn de juiste uitdrukkingen ervoor te maken met deze functies. Hier komt de wizard Kleurenmenger goed van pas.

Het is wel belangrijk om te weten dat de kleurfuncties (en dus ook de wizard Kleurenmenger alleen relevant zijn op plaatsen waar in QlikView een kleurfunctie wordt verwacht. Dus niet in de grafiek zelf, maar bijvoorbeeld in de uitdrukking voor achtergrondkleur of tekstkleur.

Als u de wizard Kleurenmenger opent via het menu Bestand in het dialoogvenster Uitdrukking bewerken, ziet u eerst een pagina met informatie over wat er bij komt kijken om een dynamische kleur te maken. Als u de startpagina voortaan wilt overslaan, schakelt u de optie Deze pagina niet meer tonen in.

Klik op Volgende om door te gaan.

Stap 1 – Een waarde-uitdrukking opgeven

Dit is de uitdrukking waarmee de kleur wordt berekend die in QlikView wordt weergegeven. Veelvoorkomende uitdrukkingen zijn

 • Sum(Verkoop) / Sum(total Verkoop)

 • Sum(Verkoop) / Sum(Quota)

 • Avg(Leeftijd)

Meestal gaat het om een waarde van dezelfde orde van grootte, ongeacht hoe veel of weinig records u hebt geselecteerd. Een gemiddelde, percentage of een index is doorgaans een goede meetwaarde om te gebruiken.

Klik op Volgende om door te gaan.

Stap 2 – De hoogste en laagste waarde opgeven

Op deze pagina definieert u de hoogste en laagste waarde voor de uitdrukkingen en de bijbehorende kleuren. "Hoogste en laagste" betekent niet de maximaal of minimaal mogelijke waarde, maar geeft aan wanneer de kleur het gewenste niveau heeft bereikt. Veelvoorkomende uitdrukkingen zijn bijvoorbeeld:

Voorbeeld uitdrukkingseigenschappen
Waarde-uitdrukking Hoogste waarde Laagste waarde
Sum(Verkoop) / Sum(total Verkoop) Sum(total Verkoop) 0
Sum(Verkoop) / Sum(Quota) 2 (=200%) 0
Avg(Leeftijd) Max(total Leeftijd) Min(total Leeftijd)

Andere waarden zijn uiteraard ook mogelijk.

Als u de kleurenwizard in·een grafiek gebruikt, zijn de volgende twee uitdrukkingen altijd een goede keuze:

 • RangeMax (top(total <waarde_uitdrukking>,1,NoOfRows(total)))

 • RangeMin (top(total <waarde_uitdrukking>,1,NoOfRows(total)))

Deze uitdrukkingen berekenen de hoogste en laagste rijwaarde van <waarde_uitdrukking> in de grafiek.

 • Auto-normaliseren: Als deze optie is ingeschakeld, wordt geprobeerd de juiste hoogste en laagste waarde te vinden. In dat geval kunt u uitdrukkingen voor hoogste en laagste waarde niet handmatig opgeven.
 • Hoogste waarde: Hier geeft u een uitdrukking op voor de hoogste waarde, tenzij de optie Auto-normaliseren is ingeschakeld.
 • Gemiddeld: Hier kunt u een uitdrukking opgeven voor een tussenliggend of gemiddeld kleurniveau, gekoppeld aan een derde kleur.
 • Laagste waarde: Hier geeft u een uitdrukking op voor de laagste waarde, tenzij de optie Auto-normaliseren is ingeschakeld.
 • Omdraaien: Hiermee draait u de kleuren voor de hoogste en laagste waarde om.

Klik op Volgende om door te gaan.

Stap 3 – Voltooien

Op deze pagina voltooit u de uitdrukking voor het mengen van de kleuren.

 • Verbeterde kleuren: Als deze optie is ingeschakeld, wordt een extra hysteresistransformatie toegepast bij de waarde-uitdrukking. Hiermee wordt de gevoeligheid in het middenbereik verbeterd, zodat de kleur naar de hoogste en laagste kleuren wordt verschoven.
 • Verzadigingswaarde: Hier kunt u het gedrag instellen als de waarde-uitdrukking de hoogste of laagste waarde overschrijdt. Als Bovenste (laagste) kleur gebruiken is ingeschakeld, wordt in QlikView de kleur voor het maximum of minimum gebruikt. Als Standaard kleur gebruiken is ingeschakeld, worden in QlikView de standaard kleuren gebruikt die zijn gedefinieerd op de pagina Kleuren.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com