Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Chi2Test_p - diagramfunktion

Chi2Test_p() returnerar det aggregerade p-värdet (signifikansen) av ett chi2-test för en eller två värdeserier. Testet kan genomföras antingen för värdena i actual_value när man testar för variationer inom den angivna col- och row-matrisen eller genom att jämföra värden i actual_value med motsvarande värden i expected_value, om sådana finns angivna.

Om funktionen används i laddningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Anteckning om informationAlla QlikView chi2-testfunktioner har samma argument.

Syntax:  

Chi2Test_p(col, row, actual_value[, expected_value])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

  • col, row: Den angivna kolumnen och raden i den matris av värden som ska testas.
  • actual_value: Det observerade värdet av data vid angiven col och row.
  • expected_value: Det väntade värdet för fördelningen vid angiven col och row.

Begränsningar:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:  

Chi2Test_p( Grp, Grade, Count )     

Chi2Test_p( Gender, Description, Observed, Expected )

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com