Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Chi2Test_p - grafiekfunctie

Chi2Test_p() retourneert de geaggregeerde p-waarde (significantie) van de chi2-test voor een of twee series waarden. De test kan worden uitgevoerd op de waarden in actual_value, waarbij wordt getest op variaties binnen de opgegeven col- en row-matrix, of de waarden in actual_value worden vergeleken met de corresponderende waarden in expected_value, indien deze zijn opgegeven.

Als de functie wordt gebruikt in het load-script, worden de waarden herhaald over een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Als de functie wordt gebruikt in een grafiekuitdrukking, worden de waarden herhaald over de grafiekdimensies.

InformatieAlle QlikView chi2-testfuncties hebben dezelfde argumenten.

Syntaxis:  

Chi2Test_p(col, row, actual_value[, expected_value])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

  • col, row: De opgegeven kolom en rij in de matrix met waarden die worden getest.
  • actual_value: De geobserveerde waarde van de gegevens in de opgegeven col en row.
  • expected_value: De verwachte waarde voor de verdeling in de opgegeven col en row.

Beperkingen:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden in de uitdrukkingswaarde leiden ertoe dat de functie NULL retourneert.

Voorbeelden:  

Chi2Test_p( Grp, Grade, Count )     

Chi2Test_p( Gender, Description, Observed, Expected )

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com