Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Linjär regression i tabelldiagram

Trendlinjer för linjär regression kan visas i QlikView-bitmappdiagram med hjälp av alternativet Trendlinjer på sidan Uttryck i Egenskaper diagram. Det går också att visa regressionsekvationen.

Exempel:  

Om du vill visa regressionsdata i t ex ett tabelldiagram måste regressionen beräknas. Aggregeringsfunktionerna linest_m (LINEST_M) och linest_b (LINEST_B) ger den önskade lutningen och y-mellanvärdena i den linjära regressionen. Aggregeringsfunktionerna LINEST_M och LINEST_B motsvaras alltid av en kontinuerlig x-axel, vilket innebär att du måste ställa in detta på fliken Axlar i diagramegenskaperna.

För att beräknas korrekt måste dessa funktioner ha hela diagramaggregeringen (uttryck itererat över dimension) som input. Detta uppnås genom att ange en avancerad aggregeringsfunktion som innehåller samma basuttryck och dimensioner som det omslutande diagrammet. Den avancerade aggregeringsfunktionen används sedan som parametrar i (LINEST)-aggregeringarna. Uttrycket (resultatet) kan till exempel se ut så här:

linest_M(total aggr(TransVal,TransID),TransID)*TransID + linest_b(total aggr(TransVal,TransID),TransID)

Only-funktionen förväntas runt alla förekomster avTransVal och TransID. LINEST-aggregeringarna ska göras med kvalificeraren TOTAL, annars beräknas regressionsparametrarna per datapunkt i stället för att beräknas för hela datauppsättningen. Resultatet syns i kombinationsdiagrammet nedan där regressionen visas som ett vanligt linjeuttryck.

Observera att trendlinjen här inte är någon traditionell QlikView-trendlinje utan ett vanligt uttryck som ritas som linje. Du ser skillnaden eftersom uttryckslinjen, i motsats till en vanlig trendlinje, inte extrapoleras utanför den första och sista datapunkten.

Anteckning om informationDe beräknade värdena för linjära regressioner motsvarar de som visas i en graf med en kontinuerlig axel (rekommenderas). De beräknade värdena kan skilja sig från de som visas i en graf med en diskret axel (rekommenderas inte). En kontinuerlig axel representerar beräknade värden. En diskret axel representerar visade värden. Detta innebär att NULL-värden inte inkluderas i en diskret axel.

Det här diagrammet kan konverteras till en rak tabell:

Följande uttryck används, i denna ordning:

Round(Sum(TransVal),'0.1')

Round(LINEST_M(TransVal,TransID,TransID),'0,1')

Round(LINEST_B(TransVal,TransID,TransID),'0,1')

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com