Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Regresja liniowa w wykresach tabeli

Linie trendu regresji liniowej mogą być wyświetlane na wykresach bitmapowych QlikViewprzy użyciu opcji Linie trendu na stronie Wyrażenia w sekcji Właściwości wykresu. Można także wyświetlać równanie regresji.

Przykład:  

Aby wyświetlić dane regresji np. w wykresie tabeli, należy obliczyć regresję. Funkcje agregacji LINEST_M i LINEST_B umożliwiają uzyskanie wymaganej wartości nachylenia i przecięcia z osią y dla regresji liniowej. Funkcje agregacji LINEST_M i LINEST_B zawsze odpowiadają ciągłej osi X, co oznacza, że należy dokonać stosownego ustawienia na karcie Osie we właściwościach wykresu.

Aby zapewnić prawidłowe obliczenia, funkcje te muszą mieć jako wartość wejściową całą agregację wykresu (wyrażenie iterowane względem wymiaru). Można to uzyskać poprzez zdefiniowanie zaawansowanej funkcji agregacji zawierającej te same wymiary i wyrażenie bazowe co stosowny wykres. Zaawansowana funkcja agregacji zostanie następnie użyta w charakterze parametrów dla agregacji LINEST. Otrzymane wyrażenie może wyglądać następująco:

linest_M(total aggr(TransVal,TransID),TransID)*TransID + linest_b(total aggr(TransVal,TransID),TransID)

Funkcja Only jest implikowana we wszystkich wystąpieniach TransVal i TransID. Agregacje LINEST powinny być wykonane z kwalifikatorem TOTAL, w przeciwnym razie parametry regresji byłyby obliczane dla poszczególnych punktów danych, a nie dla całego zestawu danych. Rezultat można zobaczyć na poniższym wykresie kombi, gdzie regresja jest pokazana jako zwykłe wyrażenie linii.

Należy pamiętać, że linia trendu w tym przypadku nie jest tradycyjną linią trendu QlikView, ale zwykłym wyrażeniem wykreślonym jako linia. Na różnicę wskazuje fakt, że wykres wyrażenia — w przeciwieństwie do tradycyjnej linii trendu — nie jest ekstrapolowany poza pierwszy i ostatni punkt danych.

InformacjaObliczone wartości regresji liniowych odpowiadają wartościom wyświetlonym na wykresie z osią ciągłą (zalecana). Obliczone wartości mogą różnić się od wartości wyświetlonych na wykresie z osią dyskretną (niezalecana). Oś ciągła przedstawia wartości obliczone, a oś dyskretna (nieciągła) — wartości wyświetlone. Oznacza to, że wartości NULL nie są uwzględnione na osi dyskretnej.

Wykres ten można przekształcić w tabelę prostą.

Zastosowano następujące wyrażenia (w kolejności pojawiania się):

Round(Sum(TransVal),'0.1')

Round(LINEST_M(TransVal,TransID,TransID),'0,1')

Round(LINEST_B(TransVal,TransID,TransID),'0,1')

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com