Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

AND-läge i listboxar

När multipelval görs i en listbox i OCH-läge kommer endast de data som associeras till alla de valda fältvärdena att visas i de andra fälten.

Exempel:  

Din datakälla innehåller information om vilka kunder som har köpt olika varor.

När du väljer några artiklar i standardläget kommer QlikView att visa dig de kunder som har köpt någon av de valda varorna.

När du väljer några artiklar i OCH-läge kommer QlikView att visa dig de kunder som har köpt alla de valda varorna.

Krav på OCH-läge

Läget för fältet anges på fliken Egenskaper listbox: Allmänt.

När Och-läge är aktiverat, visas ett och-tecken ("&") framför valda värden.

Om man klickar på ett värde och håller kvar det ett ögonblick, ändras valet från OCH-val (grönt) till INTE-val (rött). Och-tecknet ersätts av ett utropstecken ("!"). Inte-valet som är ett tvingat bortval av värdena med den markeringen kan endast göras när en listbox är i Och-läge.

Kriterium för OCH-läge

Ett fält kan inte alltid användas med logiskt OCH-läge. Skälet till detta är att och-alternativet bara är logiskt meningsfullt om fältet i fråga är länkat till endast ett annat fält. Följande kriterier måste uppfyllas:

  • fältet får endast finnas i en logisk tabell,
  • fältet måste vara den andra kolumnen av högst två kolumner,
  • tabellen får inte innehålla några dubblettposter och
  • fältet måste laddas med distinct-kvalificeraren. Om tabellen laddas med en select-sats måste du använda en Inled med load-distinkt *.

Ställa in OCH-logik för en listbox

Nedan beskriver vi hur man ställer in OCH-läge för en listbox i stället för standardläget (logiskt ELLER). Gör så här:

  1. Kontrollera att förutsättningarna för OCH-läget är uppfyllda.
  2. Högerklicka på listboxen och välj Egenskaper.
  3. I fliken Allmänt kryssar du för Och-läge.

Tvingande bortval

Bortval (ibland kallat icke-val) är närbesläktat med OCH-valet. Tvingande bortval gör det möjligt att explicit utesluta ett fältvärde. Reultatet som QlikView hittar får inte kunna associeras med det uteslutna fältvärdet.

Tvingande bortval görs genom att klicka på en cell och hålla musknappen nedtryckt tills cellen blir röd. Att ctrl-klicka på detta sätt motsvarar en uteslutning, som är ett ytterligare krav för de tidigare valen/uteslutningarna. Tvingande bortval kan endast göras på fält som är i och-läge.

Anteckning om information

Om du vill tvinga att specifika fältvärden utesluts från objekt som textobjekt måste du ändra skriptets syntax. Om du till exempel har den här satsen i ditt skript:

=count({<ANDActor=>}DISTINCT Title)

Gör du den här ändringen:

=count({<~ANDActor=, ANDActor=>}DISTINCT Title)

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com