Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Indikatorer

Indikatorer är färgade punkter som ibland visas i tabeller, på flikar och i högra hörnet av statusfältet. Indikatorer finns för att påminna dig om val som har gjorts i fält som inte är tillgängliga på det ark som för ögonblicket visas. Eftersom alla ark i ett QlikView-dokument alltid är fullständigt sammanlänkade kan sådana urval mycket sannolikt påverka det som visas på det aktiva arket – även då dessa urval inte är helt uppenbara! Detta är huvudskälet till förekomsten av indikatorer.

Valindikatorer kan också visas i det övre högra hörnet av datafälten i QlikView-tabeller: tabellboxar, pivottabeller och raka tabeller. Detta är ett användbart alternativ eftersom val i tabeller i sig inte är färgkodade. Inställningen slås på och av i dialogen Användarinställningar.

Valindikatorer visas också i boxen för aktuella val och i aktuella val-fönstret för att särskilja valda och låsta värden.

Färgschema för indikatorer

Indikatorernas färger följer detta färgschema:

Färgscheman
Indikatorfärg Färgschema
Grön Valda värden
Blå Låsta värden
Röd Värden i OCH-läge som inkluderas i ett bortval

Exempel:  

BIlden visar hur olika indikatorer ser ut i aktuella val-boxen.

Examples of red, blue and green indicators.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com