Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Sök

I stället för att göra val genom att klicka på värden i QlikView-objekt kan man göra val med hjälp av textsökningar och numeriska sökningar.

Göra val med hjälp av sökning

I följande avsnitt bekrivs hur man gör val med hjälp av textsökning och hur QlikView reagerar på olika kommandon. Gör så här:

  1. Klicka på listboxens namnlist och skriv söksträngen. Strängen är inte skiftlägeskänslig.

    Söksträngen visas i sökrutan. QlikView visar alla värden i det valda fältet som uppfyller sökkriterierna.

  2. Tryck retur eller klicka på en av cellerna i resultatlistan för att välja detta värde.

    Anteckning om tipsAlla värden som matchar söksträngen läggs till dina urval om du trycker på Ctrl + Retur, så länge de inte redan ingår i tidigare urval. Värden som matchar söksträngen men redan ingår i tidigare urval utesluts när man trycker på Ctrl + Retur. Värden som ingår i tidigare urval och som inte matchar söksträngen behålls i ditt urval.

Sökrutan stängs automatiskt när man trycker på enter, esc eller klickar någonstans i layouten. Man kan även stänga sökrutan genom att klicka på dess x-ikon. Det går att förändra storleken på sökrutan och den behåller den storlek den senast hade när den öppnas igen.

Sökning i flera listboxar

Alla aktiva listboxar omfattas av sökningen. För att söka i flera listboxar: Skift-klicka på deras namnlister för att göra dem aktiva. Det går inte att välja de resulterande värdena genom att trycka på Retur vid sökning i flera listboxar.

Om man redan har gjort ett val, kan en sökning tolkas på två sätt:

  • Sök endast bland de valbara värdena.
  • Söker bland alla värden, inkluderar även uteslutna värden i sökningen.

För att välja mellan dessa två sätt att arbeta kan man antingen markera eller avmarkera Tag med uteslutna värden i fritextsökning i dialogen Användarinställningar. Detta läge kan även anges på vissa individuella arkobjekt.

Anteckning om informationOm logiskt OCH-läge ställts in för ett fält, är det inte alltid möjligt att välja flera av de funna värdena.

Textsökning

Det enklaste söksättet är textsökning. QlikView letar efter fältvärden som matchar den textsträng som du skriver in.

Vid vanlig sökning (då inga jokertecken används) söker QlikView efter ord som börjar på samma sätt som söksträngen. Om söksträngen innehåller flera ord som avgränsas av blanksteg kommer QlikView att tolka dem som flera söksträngar och visa fältvärden som innehåller någon av strängarna.

Jokertecken

Du kan använda ett eller flera jokertecken i en söksträng. Följande jokertecken kan användas:

Jokertecken för sökning
Jokerteckensökning Representation
* Noll eller fler tecken, inklusive blanksteg. Det här jokertecknet är flexibelt och matchar alla tecken eller teckenavsnitt som finns på en viss plats.
? Ett enskilt tecken, inklusive blanksteg. Det här jokertecknet är användbart när man misstänker att en sträng kan vara felstavad, om du är osäker på stavningen, eller om strängen innehåller specialtecken som kan vara svåra att återge korrekt.
^ Inledning på ord inom ett fältvärde. Det här jokertecknet används tillsammans med andra jokertecken.
Anteckning om informationOm du använder jokertecken kommer endast de poster som matchar hela söksträngen att visas. Ett blanksteg innebär sålunda inte ett logiskt ELLER. Söksträngen ”*stuvade” matchar inte ”Rogers stuvade spenat” eftersom värdet inte slutar på ”stuvade”. Inte heller ger ”stuvade*” någon matchning för ”Rogers stuvade spenat”, eftersom värdet inte börjar med ”stuvade”.
Exempel på jokerteckensökning
Exempel Resultat
a* Hittar alla värden som börjar med bokstaven ”a”, inklusive strängar med flera ord där det första ordet slutar med ”a”.
*b Hittar alla värden som slutar med bokstaven ”b”, inklusive strängar med flera ord där det sista ordet slutar med ”b”.
*c* Hittar alla värden som innehåller bokstaven ”c”, inklusive strängar med flera ord.
*^ab*

Returnerar alla värden som innehåller ord som börjar på ”ab”.

Detta motsvarar en vanlig sökning efter ”ab”, men till skillnad från den vanliga sökningen kan den göras mer avancerad med hjälp av jokertecken. Den kan även använda i en programsökning, exempelvis i Set Analysis.

r?ck Hittar alla värden som innehåller fyra bokstäver och som börjar med ett ”r”, följt av valfritt tecken, och som slutar med ”ck”, exempelvis ”rack”, ”rick”, ”rock”, and ”ruck”.
r?? ????d Hittar alla värden som består av ett ord på tre bokstäver som börjar med ”r” och ett ord på fem bokstäver som slutar med ”d”.
Anteckning om informationEtt blanksteg i söksträngen gör att sökningen förändras. Om du söker efter ”*spenat” får du matchningar för strängar som slutar med exempelvis ”färsk spenat” förutom ”spenat”. Om du använder ett blanksteg i söksträngen, ”* spenat”, visas enbart matchningar som slutar med ”spenat”.

Sökning med jokertecken

Ungefärlig sökning liknar vanlig textsökning, men jämför och sorterar alla fältvärden enligt hur lika de är söksträngen. Ungefärlig sökning är speciellt bra när felstavning är ett problem. Den kan också hjälpa dig hitta flera värden som är nästan identiska.

När en ungefärlig sökning görs visas ett tilde-tecken "~" framför söksträngen.

Om man startar sin sökning med tecknet tilde ~ öppnas textsökningsfönstret i läget Ungefärlig sökning. Fönstret innehåller tecknet tilde ~ följt av markören. Medan man skriver sorteras värdena efter graden av likhet med söksträngen. Om man trycker på returtangenten väljs det första värdet i listan.

Numerisk sökning

Val kan även göras genom numeriska sökningar. Arbetssättet är mycket likt textsökningar. Den enda skillnaden är att söksträngen måste inledas av någon av följande relationsoperatorer:

Numeriska sökoperatorer
Operator Beskrivning
> större än
>= större än eller lika med
< mindre än
<= mindre än eller lika med

Exempel:  

Exempel med numeriska sökoperatorer
Exempel Resultat
>900 hittar alla värden som är större än 900
<=900 hittar alla värden som är mindre än eller lika med 900
>900<1000 hittar alla värden som är större än 900 och mindre än 1000
<900>1000 hittar alla värden som är mindre än 900 eller större än 1000

Förvalt sökläge

När en användare börjar skriva text kan QlikView hantera detta på olika sätt. I vissa fall lägger QlikView till jokertecken i söksträngen för att underlätta jokerteckensökning.

Man kan ange förvalt sökläge i objektegenskaperna och i Användarinställningar.

Utvärdering av söksträngar

När en söksträng har skrivits in eller redigerats utvärderar QlikView vilken typ av sökning som är lämpligast.

Om söksträngen innehåller jokertecken görs en jokerteckensökning.

Man kan alltid enkelt ändra sökläge genom att ta bort eller lägga till jokertecken, större än (>) eller mindre än (<) i söksträngen.

Associativ sökning

Till höger om listboxens sökrutan visas en pilsymbol (>>). Om man klickar på den expanderas sökboxen till höger och en andra uppsättning resultat visas vid sidan om de primära resultaten. Den andra listan innehåller sökträffar från andra fält. Det är nu möjligt att klicka i den andra uppsättningen resultat och göra tillfälliga urval. Sådana urval begränsar resultatet i den primära uppsättningen resultat. När ett val har gjorts i den sekundära listan går det att ange en ny söksträng innan man gör valet i den primära listan. Slutligen, när ett urval har gjorts i det primära resultatet, stängs den andra resultatlistan.

Avancerad sökning

För komplexa sökuttryck kan man använda dialogen Avancerad sökning som kan anropas med tangentbordsgenvägen Ctrl + Skift + F. Vid textsökningar som börjar med likhetstecken = är det nu möjligt att ange uttryck för avancerad sökning med sökkriterier för kopplade fält och komplett boolesk logik. Efter likhetstecknet kan valfritt giltigt layoututtryck för QlikView anges. Se även Dialogen Redigera uttryck Uttrycket utvärderas för varje fältvärde i sökfältet. Alla värden för vilka sökuttrycket returnerar ett värde som inte är noll väljs.

Exempel:  

=MittFält like 'A* eller MittFält like '*Z'

om det t.ex. anropas från en listbox som innehåller fältet MittFält, kommer sökningen att returnera alla fältvärden som antingen börjar på bokstaven A eller slutar på bokstaven Z.

Exempel:  

=sum(Försäljning)>sum(Budget)

om det t.ex. anropas från en listbox som innehåller fältet Försäljare kommer sökningen att returnera alla försäljare vars associerade Försäljningsvärde är större än deras associerade Budget.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com