Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Val i andra objekt

I de flesta objekt kan du göra val direkt i fälten. I tabeller blir cellen blir grön, vilket visar att den är vald. Klicka för att välja ett värde eller "rita" med musen för att välja flera värden.

Du kan även göra val med hjälp av sökning.

I avsnittet som följer beskrivs de olika möjligheterna att göra val i olika typer av objekt. Om du märker att du inte kan göra val i objekt enligt nedan, kan det bero på att diagrammet är i lägena Frikopplad eller Spärrad.

Statistikboxar

Det är också möjligt att göra val genom att klicka i statistikboxen, exempelvis på Min, Max och Median, varpå dessa värden väljs. Valet markeras dock inte i statistikboxen utan i enbart i andra boxar.

Multiboxar

En rad i multiboxen motsvarar ett fält. När man klickar på den lilla pilen visas en lista över värden som tillhör fältet. Du kan göra val och sökningar i denna lista på samma sätt som i en listbox.

Tabellboxar

Du kan göra val i tabellboxar genom att klicka i valfri cell eller måla över ett område som täcker en eller flera rader eller kolumner. Om alternativet Listruta är markerat visas en pil i kolumnrubriken. När man klickar på den lilla pilen visas en lista över värden som tillhör fältet. Du kan göra val och sökningar i denna lista på samma sätt som i en listbox.

Skjutreglage-/kalenderobjekt

I skjutreglage, som utgår från ett enda fält, är det möjligt att välja ett värde genom att justera reglaget till önskad position. Om skjutreglaget är konfigurerat på så sätt, är det möjligt att ändra storleken på reglaget med ett musklick. På så vis är det möjligt att välja flera värden.

Genom att klicka på den lilla kalendersymbolen i kalenderobjektet öppnas kalendern. Beroende på kalenderobjektets konfiguration kan du välja ett datum eller en hel period med musen och detta val förs över till det underliggande fältet. Genom att använda ctrl+klick kan du välja flera perioder även om de finns i olika månader eller år.

Stapel-, linje-, kombinations-, polär-, rutnäts- och X-Y-diagram

I dessa objekt kan du göra val på olika sätt:

  • Genom att klicka på en enskild datapunkt eller "måla" över flera datapunkter inom ritytan. När man målar täcks det valda området av ett grönt raster. Valet gäller de dimensionsvärden som används för att beräkna de valda datapunkterna.
  • Genom att klicka eller måla i teckenförklaringen (utom när förklaringen snarare anger diagrammets uttryck än dimensionens värde).
  • Genom att klicka eller måla över dimensionsaxlarna och dess etiketter (dock inte i X-Y-diagram). Motsvarande fältvärden är då valda.
  • Genom att måla uttryckets axlar och dess etiketter. De fältvärden som genererar datapunkter i det angivna området är då valda.

När man målar val i linje- och stapeldiagram som har mer än en dimension beter sig QlikViews val-logik något annorlunda än i andra diagram. Detta för att bättre kunna återspegla användarens förväntningar. Val som görs i dessa typer av diagram påverkar inte båda dimensionerna samtidigt.

I linjediagram görs val huvudsakligen i den andra dimensionen. När man målar över en linje väljs alltså hela linjen över alla x-axelns dimensionsvärden.

I stapeldiagram är förhållandet det motsatta. Valen tillämpas främst på den första dimensionen. Detta innebär t.ex. att när man klickar på ett stapelsegment väljs just det segmentets x-axels dimensionsvärde, medan alla stapel- och klustersegment förblir möjliga. När valen har begränsat det första valets dimensionen till ett enda värde, tillämpas val-logiken som vanligt och valen påverkar åter det andra valets dimension.

I kombinationsdiagram påverkar val alltid alla dimensioner.

Cirkeldiagram

Man kan göra val genom att klicka på en enskild sektor eller måla över flera sektorer. När man målar täcks det valda området av ett grönt raster. Valet gäller de dimensionsvärden som används för att beräkna de valda datapunkterna.

Det går även att göra val genom att klicka eller måla i diagrammets teckenförklaring.

Blockdiagram

Blocken i ett blockdiagram kan väljas enskilt. De hierarkiska funktionerna används för att hänvisa till en viss dimension - val av första blocket hänvisar till första dimensionen, att välja ett andra block inom det första hänvisar till den andra dimensionen, med mera.

Det är även möjligt att välja flera block genom att måla en yta. Det valda området förblir grönmarkerat tills man släpper musknappen. Ett sådant val hänvisar tillbaka till värde(n) i första dimensionen. Baserat på dessa värden beräknas de motsvarande blocken. Om ett val korsar blocksgränserna för flera värden som tillhör den första dimensionen, kommer valet även att påverka alla relaterade värden som hör till andra och tredje dimensionen, inte bara de värden i den valda ytan.

Mätare

Val kan inte göras i mätare eftersom de inte har någon definierad dimension.

Raka tabeller

Man kan göra val i dimensionskolumnerna i en rak tabell genom att klicka på en cell eller måla över flera celler. Det valda området förblir grönmarkerat tills man släpper musknappen.

Om Listruta är markerad i en kolumn som representerar en dimension visas en liten pil i kolumnrubriken. Klicka på denna för att visa en lista över alla värden i fältet. Det går att göra val och sökningar i denna lista.

Det går även att göra val i uttryckskolumnerna genom att klicka i en enstaka cell. Valet gäller de dimensionsvärden som används för att beräkna den valda uttryckscellen.

Pivottabeller

Det går att göra val i en pivottabell genom att klicka på en enskild cell i dimensionskolumnerna eller dimensionsraderna. Den valda cellen förblir grönmarkerad tills man släpper musknappen.

Om Listruta är markerad i en kolumn som representerar en dimension visas en liten pil i kolumnrubriken. Klicka på denna för att visa en lista över alla värden i fältet. Det går att göra val och sökningar i denna lista.

Det går även att göra val i uttryckskolumnerna eller raderna genom att klicka i en enstaka cell. Valet gäller de dimensionsvärden som används för att beräkna den valda uttryckscellen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com