Gå till huvudinnehåll

Färgschema

Ett fältvärdes status visas genom cellens färg.

Följande färgkoder används standardmässigt:

  • vald grön
  • valbar vit
  • utesluten grå

Det finns även andra färgkoder som kan användas vid vissa situationer:

  • alternativ vit/gul
  • låst blå
  • röd som resultat av ett tvingande bortval

Standardfärgerna för standardfärgschemat (Klassisk) kan bytas ut genom att välja andra färgscheman i gruppen Markeringsutseende på sidan Dokumentegenskaper: Allmänt.

När alternativet Visa alternativ är aktiverat, visar QlikView de celler som inte är valda som alternativa värden (vita eller ljusgula), såvida de inte är uteslutna av val gjorda i andra fält. Logiskt sett är de emellertid fortfarande inte möjliga och ingår således inte i några uträkningar, eftersom dessa baseras på möjliga värden. När alternativet Visa alternativ är inaktivt, visar QlikView icke-valda celler som uteslutna (grå).

Markeringsstilen Windows-kryssrutor använder inte detta färgschema.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com