Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Dialogen Avancerad sökning

Dialogen Avancerad sökning underlättar när man ska formulera komplexa sökfrågor i QlikView-fält. Till skillnad från den vanliga sökrutan som visas när man börjar skriva i en aktiv listbox visas inte resultatet av sökningen interaktivt i layouten förrän man klickar på -knappen. Dialogen kan vara öppen medan man fortsätter att arbeta i QlikView-layouten. Man kan ändra storlek på dialogen så att det även går att redigera långa och komplexa uttryck.

Element i sökdialogen
Element Beskrivning
Sök i Det fält i vilket sökningen ska göras. När dialogen öppnas är den inställd på den aktiva listboxens fält. Man kan när som helst ändra sökfält via listrutan.
Sökuttryck Det är här sökuttrycket skrivs. Här gäller samma regler som vid sökning i den vanliga sökrutan.
Sök Påbörjar sökningen i sökfältet.
Bakåt QlikView minns de 100 senaste valen. Klicka på denna knapp för att gå ett steg bakåt i listan över gjorda val.
Framåt Genom att klicka på Framåt går du ett steg framåt i listan över gjorda val (vilket motsvarar att ångra det senaste Bakåt-kommandot). Detta är endast möjligt om Bakåt-kommandot precis har använts.
Radera fält Raderar val i den aktuella sökfältet.
Radera allt Raderar alla val i dokumentet.
Hjälp Öppnar Hjälp-dialogen för avancerad sökning.
Stäng Stänger dialogen.

Området med tre flikar nederst i dialogen kan underlätta byggandet av avancerade sökuttryck.

Fält

På fliken Fält finns det kontroller för att klistra in syntax som relaterar till QlikView-fältdata.

Element på fliken Fält
Element Detaljer
Aggregering I denna listruta väljer man mellan de olika statistiska aggregeringsfunktioner som finns i QlikView-layouten.
Tabell I denna listruta väljer man vilken specifik indata-tabell man vill hämta fält ur. Syftet är att göra det enklare att navigera i listrutan Fält.
Fält I denna listruta visas en lista över alla tillgängliga fält. Man kan reducera listan genom att välja en viss tabell i listrutan Tabell ovan.
Visa systemfält Om denna kryssruta är markerad innehåller listan över dokumentets fält även systemfälten.
Distinkt Som standard gäller att statistiska aggregeringsfunktioner beräknas på antalet förekomster i den ursprungliga tabellen. Ibland ska dock dubbletter inte räknas. Då ska denna kryssruta markeras.
Klistra in Klistrar in den valda funktionen eller bara fältet i rutan Sökuttryck. Man kan ange ett procental när man använder fractile-funktionen.

Funktioner

På fliken Funktioner finns det kontroller för att klistra in syntax som relaterar till allmänna QlikView-funktioner.

Element på fliken Funktioner
Element Detaljer
Funktionskategori I denna listruta väljer man funktionskategori för att förenkla navigeringen i listrutan Funktionsnamn nedan.
Funktionsnamn I denna listruta kan man välja en funktion som man vill klistra in i uttrycket (av alla funktioner som finns tillgängliga i QlikView-layouten). Listan kan reduceras så att den endast visar de funktioner som hör till en viss kategori. Detta görs i listrutan Funktionskategori ovan.
Klistra in Klistrar in den valda funktionen i rutan Sökuttryck.

Längst ner i dialogen finns en ruta där argumentationssyntaxen för den funktion som valts i Funktionsnamns-listan visas.

Variabler

På fliken Variabler finns det kontroller för att klistra in syntax som relaterar till QlikView-variabler.

Element på fliken Variabler
Element Detaljer
Variabler I denna listruta hittar man alla variabler som för närvarande är definierade i dokumentet.
Klistra in
Klistrar in den valda funktionen i redigeringsrutan Sökuttryck.
Visa systemvariabler
Om denna kryssruta är markerad kommer listan i listrutan Variabler att inkludera systemvariablerna.

Längst ner i dialogen finns en ruta där det aktuella värdet på den variabel som valts i listrutan Variabler visas.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com