Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Porównywanie kategorii do miary za pomocą wykresu słupkowego

Ten przykład przedstawia sposób tworzenia wykresu słupkowego w celu wizualizacji danych sprzedaży i porównania udziału różnych grup produktów względem tej samej miary.

Stacked chart.

Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy dwóch plików danych, które są dostępne w Qlik Sense Tutorial - Building an App. Pobierz i wyodrębnij kurs, a pliki będą dostępne w folderze Tutorials source:

  • Sales.xls
  • Item master.xls

Aby pobrać pliki, przejdź pod adres Tutorial - Building an App.

Dodaj te dwa pliki danych do pustej aplikacji i upewnij się, że są powiązane przez Item Number (Numer pozycji).

Załadowany zestaw danych zawiera dane sprzedaży. Tabela Item master (Element główny) zawiera informacje o zamówionych artykułach, takie jak grupy produktów.

Miara

Jako miary użyjemy wielkości sprzedaży, tworząc w obszarze Elementy główne miarę o nazwie Sales oraz wyrażenie Sum(Sales).

Wizualizacja

Dodajemy wykres słupkowy do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

  • Wymiar: Product Group (grupa produktów).
  • Miara: Sales — miara, która została utworzona jako element główny.

Następuje utworzenie poniższego wykresu słupkowego, na którym każdy słupek odpowiada sprzedaży w poszczególnych grupach produktów:

Bar chart.

Chcemy uzyskać trochę bardziej szczegółowe informacje o sprzedaży produktów, dlatego dodajemy Product Sub Group jako wymiar. Pole Product Sub Group powoduje podział grup produktów na podgrupy. Domyślnie dodanie drugiego wymiaru powoduje wybranie wykresu przedstawiającego grupy. Zamiast takiego wykresu chcemy wyświetlić wykres skumulowany, który wybieramy w obszarze Wygląd w panelu właściwości.

Stacked chart.

Wnioski

Wykres słupkowy przedstawia wielkość sprzedaży w różnych grupach produktów z podziałem na podgrupy. Wizualizacja jest posortowana w porządku według wielkości sprzedaży poszczególnych produktów. Aby zobaczyć szczegóły, można przesunąć wskaźnik myszy nad podgrupę produktów.

Na wykresie słupkowym widoczne jest, że największą sprzedaż uzyskano w przypadku produktów Produce. Jeden z podproduktów Produce sprzedawał się najlepiej. Gdy umieścimy wskaźnik myszy nad tą częścią słupka, zobaczymy, że tym produktem były Fresh Vegetables.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!