Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Korzystanie z narzędzia wyboru

Narzędzie wyboru udostępnia przegląd każdego wymiaru i każdego pola w aplikacji. Udostępnia również bardziej szczegółowy widok wybranych danych, co pozwala na badanie asocjacji w wymiarach, które nie były używane.

Podczas analizy kliknij Narzędzie selekcji, aby otworzyć widok wyborów.

Narzędzie wyboru jest podzielone na dwie sekcje: Wybory i Wymiary aplikacji. W sekcji selekcji wyświetlane są pola, dla których istnieją aktywne selekcje. W sekcji wymiarów aplikacji wyświetlane są wszystkie wymiary, dla których nie istnieją aktywne selekcje. Dane w obu tych sekcjach są uporządkowane alfabetycznie. Domyślnie wymiary aplikacji wyświetlają tylko elementy główne. Wybierz opcję Pokaż pola, aby pokazać wszystkie pola, które zostały załadowane do aplikacji, a które nie były używane jako wymiary.

Informacja Wymiary wyliczane nie są pokazywane w narzędziu wyboru.

Narzędzie Wybory z dwiema sekcjami: Wybory i Wymiary aplikacji.

Widok narzędzia wybierania.

Dokonywanie i czyszczenie wyboru

Istnieje możliwość wykonania kilku wyborów w sposób sekwencyjny. Kliknij Potwierdź lub kliknij poza listą, ale w obszarze narzędzia wyboru, aby potwierdzić swoje wybory. Te wymiary zostaną przesunięte w górę do obszaru Wybory. Kliknij pasek narzędzi, aby zamknąć narzędzie wyboru.

Aby wyczyścić wybór w polu, w sekcji Wybory należy kliknąć Anuluj. Pole zostanie przesunięto w dół do obszaru Wymiary aplikacji.

Podczas używania narzędzia wyboru możesz nadal korzystać z opcji na pasku wyboru: cofnij się, przejdź do przodu i usuń wszystkie wybory. W każdym wymiarze dostępne są typowe opcje listy: menu wyboru, wyczyść wybór, anuluj wybór, potwierdź wybór i wyszukaj.

Wyszukiwanie w sekcji Wymiary aplikacji

W sekcji Wymiary aplikacji dostępne jest pole wyszukiwania, które jest przydatne w przypadku korzystania z wielu wymiarów i pól. Możliwe jest wyszukiwanie według tytułu pola albo tytułu wymiaru. Szukany ciąg może składać się z co najmniej jednego wyrazu lub tylko z części wyrazu. W przypadku funkcji wyszukiwania wielkość liter nie jest uwzględniana, ale wyświetlane są tylko dokładne trafienia. Wyszukiwanie ciągu „numery” nie wyświetli pól z ciągiem „numer”, ale wyszukiwanie ciągu „ume” je już wyświetli.

Przewijanie w narzędziu wyboru

Możesz przeciągnąć pasek przewijania, aby przewijać sekcję w poziomie. Przewijanie w jednej sekcji nie ma wpływu na drugą.

Listy wymiarów mają także paski przewijania umożliwiające przewijanie w pionie.

Generowanie wniosków

Wnioski asocjacyjne (Associative Insights) ujawniają relacje istniejące w danych. Silnik Silnik Cognitive Engline Qlik wyszukuje w modelu danych wykluczone wartości w podzbiorze pól. Następnie wyróżnia takie wartości, aby umożliwić ich eksplorowanie.

Po dokonaniu wyboru kliknij Generuj wnioski. Karty zostaną pokazane w panelu po prawej stronie. Na kartach widoczny jest wpływ Twoich wyborów na wymiary i miary w danych. Zob.: Odkrywanie danych za pomocą wniosków asocjacyjnych

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!