Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Oznaczanie elementów głównych znacznikami

Za pomocą znaczników można porządkować elementy główne. Dopasowania wśród znaczników będą znajdowane podczas wyszukiwania w panelu zasobów w Opcjach zaawansowanych. Można także oznaczać elementy główne stanowiące synonimy dla Insight Advisor. W znacznikach synonimów należy używać formatu alt:<termin>. Na przykład: alt:cities.

Każdy znacznik może zawierać maksymalnie 31 znaków, a każdy element główny — maksymalnie 30 znaczników.

Dodawanie znaczników do elementu głównego

Znaczniki można dodawać podczas tworzenia i edytowania elementu głównego.

Dodawanie znaczników podczas tworzenia nowej miary

Okno edycji miary.

WskazówkaZnaczniki można dodawać, klikając Dodaj znacznik albo naciskając klawisz Enter.

Wyświetlanie podglądu znaczników

W panelu zasobów znaczniki są wyświetlane podczas wyświetlania podglądu wymiarów, miar i wizualizacji.

Podgląd przedstawia typ wymiaru, którego pola są zawarte w wymiarze rozwijanym i w znacznikach.

Podgląd wymiaru.