Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie wymiaru głównego z poziomu przeglądarki modelu danych

NA TEJ STRONIE

Tworzenie wymiaru głównego z poziomu przeglądarki modelu danych

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć wymiary główne wielokrotnego użycia. Użytkownicy opublikowanej aplikacji będą mieć dostęp do wymiarów głównych, ale nie będą mogli ich modyfikować. Przeglądarka modelu danych nie jest dostępna w opublikowanej aplikacji.

  1. W przeglądarce modelu danych wybierz pole i otwórz panel Podgląd.

  2. Kliknij opcję Dodaj jako wymiar.

    Zostanie otwarte okno dialogowe Utwórz nowe wymiary, w którym widoczne będzie wybrane pole. Nazwa wybranego pola będzie używana jako domyślna nazwa wymiaru.

  3. W razie potrzeby zmień nazwę oraz opcjonalnie dodaj opis, kolor i znaczniki.

  4. Kliknij polecenie Utwórz.
  5. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe.

Wymiar zostanie zapisany na karcie elementów głównych w panelu zasobów.

Porada: Można szybko dodać kilka wymiarów jako elementy główne, klikając polecenie Dodaj wymiar po dodaniu każdego wymiaru. Po skończeniu kliknij przycisk Gotowe.

Zob. także