Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

— wprowadzenieQlik Sense Desktop

Qlik Sense Desktop to aplikacja, którą instaluje się na lokalnym komputerze z systemem Windows. Służy do wypróbowywania i poznawania Qlik Sense, a także do tworzenia wizualizacji, wykresów, interaktywnych pulpitów nawigacyjnych i aplikacji analitycznych do użytku lokalnego i offline w zamkniętym środowisku, czyli na komputerze lokalnym, przed przesłaniem ich do Qlik Cloud.

Aplikacje tworzone w programie Qlik Sense Desktop można eksportować i używać w Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Enterprise on Windows oraz w innych instalacjach Qlik Sense Desktop.

Porównywanie Qlik Sense Desktop i Qlik Sense SaaS

Istnieją pewne różnice między Qlik Sense Desktop a Qlik Sense SaaS:

 • Program Qlik Sense Desktop można uruchamiać tylko na lokalnym komputerze z systemem Windows — korzystanie z wielu ekranów lub na przykład tabletów nie jest obsługiwane.
 • W przypadku programu Qlik Sense Desktop aplikacje nie mogą być publikowane i z tego powodu strumienie nie są obsługiwane.
 • Funkcje zabezpieczeń nie są obsługiwane w Qlik Sense Desktop.
 • W programie Qlik Sense Desktop nie ma funkcji automatycznego zapisywania — wykonaną pracę należy zapisywać ręcznie, klikając na pasku narzędzi przycisk Zapisz. Aplikacja jest zapisywana automatycznie podczas przeładowywania skryptu.
 • Powielanie aplikacji nie jest obsługiwane w programie Qlik Sense Desktop.
 • Program Qlik Sense Desktop działa w języku systemu operacyjnego i tego języka nie można zmienić.
 • Widoki dynamiczne nie są obsługiwane w Qlik Sense Desktop.

Pobieranie plików instalacyjnych Qlik Sense Desktop

Qlik Sense Desktop można pobrać z Qlik Cloud lub z witryny pobierania Qlik. Każde z tych dwóch podejść umożliwia pobranie na komputer najnowszej wersji programu Qlik Sense Desktop.

Pobieranie z Qlik Cloud

 1. Otwórz panel centralny. Aby uzyskać więcej informacji o hubie, zobacz temat Hub w chmurze.

 2. Otwórz menu profilu i wybierz Ustawienia profilu.

 3. W sekcji Inne kliknij Narzędzia.

 4. W opcji Qlik Sense Desktop kliknij Pobierz, aby pobrać Qlik Sense Desktop.

 5. Zainstaluj Qlik Sense Desktop.
 6. Kliknij Uwierzytelnij, aby dodać łącze uwierzytelniania serwera do swojej instalacji Qlik Sense Desktop. Następnie można kliknąć to łącze w Qlik Sense Desktop w celu uwierzytelnienia.

Pobieranie z witryny pobierania Qlik

 1. Przejdź do funkcji QlikWitryna pobierania.

 2. Wybierz Analityka danych, a następnie wybierz Qlik Sense Desktop z listy produktów.

 3. Opcjonalnie użyj dodatkowych filtrów, aby zawęzić listę możliwych plików do pobrania.

 4. Kliknij łącze, aby rozpocząć pobieranie.

 5. Zainstaluj Qlik Sense Desktop.
 6. Kliknij Uwierzytelnij, aby dodać łącze uwierzytelniania serwera do swojej instalacji Qlik Sense Desktop. Następnie można kliknąć to łącze w Qlik Sense Desktop w celu uwierzytelnienia.

Uwierzytelnianie w oparciu o Qlik Sense SaaS

Można uwierzytelnić swojego klienta Qlik Sense Desktop w oparciu o Qlik Sense SaaS. W tym celu należy wygenerować łącze uwierzytelniające.

Jak uwierzytelnić Qlik Sense Desktop za pomocą Qlik Sense SaaS

Zawartość programu Qlik Sense Desktop

Elementy pulpitu i menu start

Po zainstalowaniu programu Qlik Sense Desktop zarówno na pulpicie, jak i w menu Start (Start > Wszystkie programy) dostępny będzie stosowny skrót:

 • Skrót do programu Qlik Sense Desktop

  Punktem początkowym uruchamiania programu Qlik Sense jest hub. Tam będą znajdować się wszystkie utworzone aplikacje programu Qlik Sense.

Lokalizacja instalacji programu Qlik Sense Desktop

Po zainstalowaniu programu Qlik Sense Desktop, program Qlik Sense Desktop zostanie zapisany w folderze Users\{user}\AppData\Local\Programs\Qlik.

Możesz też określić lokalizację instalacji, używając opcji Custom Installation (Instalacja niestandardowa).

Przykłady, aplikacje i dzienniki

Instalacja programu Qlik Sense Desktop obejmuje kilka plików przykładowych. Pliki te są instalowane w folderze Users\{user}\Documents\Qlik\Examples. Na przykład pliki zawierające przykłady kodów rozszerzeń są instalowane w podfolderze Extensions.

Instalacja programu Qlik Sense Desktop obejmuje również przykładowe aplikacje. Pliki te są instalowane w folderze Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps.

Po zainstalowaniu programu Qlik Sense Desktop pliki dziennika są zapisywane w folderze Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Log.

Eksplorowanie huba Qlik Sense Desktop

Po uruchomieniu programu Qlik Sense Desktop wyświetlany jest hub. Hub to miejsce, w którym wyświetlane są wszystkie aplikacje. Po kliknięciu aplikacji w hubie otworzy się ona na osobnej karcie.

Hub Qlik Sense Desktop z otwartym widokiem Moje aplikacje.

Widok huba Qlik Sense Desktop.

A: Pasek narzędzi

Pasek narzędzi zawiera menu globalne i inne przydatne polecenia.

Opcje na pasku narzędzi
Element interfejsu użytkownika Opis
Menu Włączanie i wyłączanie menu nawigacji.
Wyszukaj Znalezienie potrzebnej aplikacji ułatwia funkcja wyszukiwania.
Więcej

Menu globalne z opcjami Dev Hub, Pomoc i Informacje o.

Aby rozpocząć korzystanie z produktu Qlik Sense Desktop, można kliknąć łącze Uwierzytelnianie klienta.

Więcej informacji o Dev Hub zawiera temat Dev Hub (tylko w języku angielskim) (tylko w języku angielskim).

B: Informacje o logowaniu

Opcje informacji o logowaniu
Element interfejsu użytkownika Opis
Użytkownik

Po zalogowaniu Twoje dane logowania są wyświetlane. W zależności od konfiguracji systemu Qlik Sense konieczne może być zalogowanie się poprzez kliknięcie przycisku Zaloguj się.

Po zalogowaniu możesz kliknąć ikonę y, a następnie ikonę y w menu podręcznym, aby otworzyć okno dialogowe Profil zawierające następujące informacje:UserUser Id. użytkownika i Katalog użytkownika.

Wyloguj się

Aby się wylogować, kliknij ikonę Użytkownik, a następnie kliknij ikonę Wyloguj się w menu wyskakującym.

C: Utwórz nową aplikację

Opcje aplikacji
Element interfejsu użytkownika Opis
Utwórz nową aplikację

Służy do tworzenia nowej aplikacji. Przycisk ten jest dostępny tylko wówczas, gdy użytkownik ma uprawnienia do tworzenia aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu aplikacji, zobacz temat Tworzenie aplikacji i dodawanie danych.

Sortuj rosnąco

Aplikacje można uporządkować alfabetycznie, według daty publikacji lub daty opublikowania (rosnąco lub malejąco).

Widok siatki Widok listy Przełączanie między widokiem siatki a widokiem listy w hubie.

D: Moje aplikacje

Osobiste z wszystkimi aplikacjami własnymi użytkownika w obszarze Praca.

E: Obszar główny

Wszystkie aplikacje są wyświetlane w obszarze głównym.

F: Pierwsze kroki

Przechodzenie do strony internetowej Qlik Sense Desktop w celu uzyskania informacji o sposobie uruchamiania programu Qlik Sense Desktop.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!