Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Konfigurowanie Qlik Sense Desktop

W tej sekcji opisano sposób instalacji na komputerze programu Qlik Sense Desktop.

Wymagania systemowe

Aby zainstalować i uruchomić program Qlik Sense Desktop, należy spełnić wymagania podane w tej sekcji.

Qlik Sense Wymagania programu Desktop
System operacyjny

Microsoft Windows 10 (tylko wersja 64-bitowa)

Microsoft Windows 11

Procesory

Intel Core 2 Duo lub nowszy (zalecany).

Obsługa Advanced Vector Extensions (AVX).

Pamięć

Co najmniej 4 GB (w zależności od ilości analizowanych danych może być wymagana większa ilość pamięci).

InformacjaProgram Qlik Sense korzysta z technologii analizy w pamięci (ang. in-memory analysis). Wymagania dotyczące pamięci są bezpośrednio związane ilością danych poddawanych analizie.
Miejsce na dysku Do zainstalowania programu wymagane jest łącznie 5.0 GB miejsca na dysku
Środowisko .NET

4.8 lub wersja wyższa

Zabezpieczenia Instalacja wymaga uprawnień lokalnego administratora.
Minimalna rozdzielczość ekranu
 • Desktopy, laptopy i tablety: 1024 x 768
 • Małe ekrany: 320 x 568
Obsługa przeglądarek
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
Wskazówka

Domyślnie program Qlik Sense Desktop uruchamia się we własnym oknie. Można go jednak otworzyć także w oknie przeglądarki.

Więcej informacji w artykule Uruchamianie Qlik Sense Desktop.

OstrzeżeniePrzeglądarka Mozilla Firefox wymaga przyspieszenia sprzętowego, które nie jest obsługiwane w środowiskach wirtualnych.

Instalowanie programu Qlik Sense Desktop

Możesz przeprowadzić instalację standardową, gdzie użyte zostaną domyślne lokalizacje instalacji i magazynu lub instalację niestandardową, w której możesz samodzielnie określić te lokalizacje.

Instalacja standardowa programu Qlik Sense Desktop

 1. Kliknij dwukrotnie plik Qlik_Sense_Desktop_setup.exe, aby rozpocząć instalację.

  Wyświetlone zostanie powitalne okno dialogowe.

 2. Aby przeprowadzić instalację standardową, kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe License agreement.

 3. Zapoznaj się z umową licencyjną, wybierz opcję I accept the license agreement (Akceptuję umowę licencyjną), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

  WskazówkaMożesz także wydrukować umowę licencyjną na lokalnie zainstalowanej drukarce.
 4. Na ekranie Gotowe do instalacji opcjonalnie możesz wybrać polecenie utworzenia skrótu na pulpicie. Kliknij opcję Instaluj.
 5. W sekcji Pakiety rozszerzeń opcjonalnie możesz wybrać polecenie instalacji pakietów rozszerzeń. Następnie z listy rozszerzeń dostępnych dla Twojej instalacji programu Qlik Sense wybierz pakiety rozszerzeń, które chcesz zainstalować.
 6. Później zawsze można dodawać pakiety rozszerzeń i usuwać je z instalacji programu Qlik Sense. Zob.: Modyfikowanie instalacji pakietów rozszerzeń.

 7. Jeśli nie zamierzasz instalować pakietów rozszerzeń, wybierz opcję Instaluj. W przeciwnym wypadku wybierz przycisk Dalej.
 8. Jeśli instalujesz jakiekolwiek pakiety rozszerzeń, zaakceptuj warunki umowy licencyjnej na pakiet rozszerzeń. Następnie kliknij opcję Instaluj.
 9. Po zakończeniu instalacji wyświetlone zostanie okno Installation summary.

  Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zamknąć okno Installation summary (Podsumowanie instalacji).

 10. Program Qlik Sense Desktop został zainstalowany na komputerze.

Instalacja niestandardowa programu Qlik Sense Desktop

 1. Dwukrotnie kliknij plik Qlik_Sense_Desktop_setup.exe, aby rozpocząć instalację.

  Wyświetlone zostanie powitalne okno dialogowe.

 2. Kliknij ikonę Custom Installation.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe License agreement.

 3. Zapoznaj się z umową licencyjną, zaznacz pole wyboru I accept the license agreement (Akceptuję umowę licencyjną), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

  WskazówkaMożesz także wydrukować umowę licencyjną na lokalnie zainstalowanej drukarce.
 4. Podaj lub wybierz lokalizację, w której chcesz zainstalować program Qlik Sense Desktop, a następnie kliknij przycisk Next.

  InformacjaProgramu Qlik Sense Desktop nie można instalować w lokalizacjach, względem których wymagane są prawa administratora, na przykład C:\Program Files.
 5. Podaj lub wybierz lokalizację, w której program Qlik Sense Desktop ma przechowywać dane aplikacji, a następnie kliknij przycisk Next.
 6. Na ekranie Gotowe do instalacji opcjonalnie możesz wybrać polecenie utworzenia skrótu na pulpicie. Kliknij opcję Instaluj.
 7. W sekcji Pakiety rozszerzeń ekranu Gotowe do instalacji opcjonalnie możesz wybrać polecenie utworzenia skrótu na pulpicie. Następnie z listy rozszerzeń dostępnych dla Twojej instalacji programu Qlik Sense wybierz pakiety rozszerzeń, które chcesz zainstalować.
 8. Później zawsze można dodawać pakiety rozszerzeń i usuwać je z instalacji programu Qlik Sense. Zob.: Modyfikowanie instalacji pakietów rozszerzeń.

 9. Jeśli nie zamierzasz instalować pakietów rozszerzeń, wybierz opcję Instaluj. W przeciwnym wypadku wybierz przycisk Dalej.
 10. Jeśli instalujesz jakiekolwiek pakiety rozszerzeń, zaakceptuj warunki umowy licencyjnej na pakiet rozszerzeń. Następnie kliknij opcję Instaluj.
 11. Po zakończeniu instalacji wyświetlone zostanie okno Installation summary.

  Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zamknąć okno Installation summary (Podsumowanie instalacji).

 12. Program Qlik Sense Desktop został pomyślnie zainstalowany na Twoim komputerze przy użyciu niestandardowych lokalizacji instalacji i magazynu.

InformacjaInstalacja w trybie dyskretnym Qlik Sense Desktop, patrz Konfigurowanie Qlik Sense Desktop.

Uwierzytelnianie w oparciu o Qlik Sense SaaS

Przed rozpoczęciem korzystania z programu Qlik Sense Desktop musisz uwierzytelnić się w Qlik Sense SaaS. W tym celu należy wygenerować łącze uwierzytelniające. W celu przeprowadzenia uwierzytelniania wymagane jest działające połączenie sieciowe.

Jak uwierzytelnić Qlik Sense Desktop za pomocą Qlik Sense SaaS

Porty programu Qlik Sense Desktop

Domyślnie program Qlik Sense Desktop korzysta z portu 4848.

Pamięć masowa programu Qlik Sense Desktop

W tej sekcji wskazano miejsca, w których przechowywane są aplikacje Qlik Sense po uruchomieniu programu Qlik Sense Desktop.

Domyślne miejsce przechowywania danych

Domyślnie program Qlik Sense przechowuje aplikacje w lokalnym systemie plików w folderze C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense.

Format przenośny

Aplikacja Qlik Sense może być przechowywana w lokalnym systemie plików w zastrzeżonym formacie .qvf, który jest formatem przenośnym (może być używany na różnych platformach).

Konkretna aplikacja jest zapisywana pod nazwą <NazwaAplikacji>.qvf, gdzie <NazwaAplikacji> to nazwa aplikacji.

Modyfikowanie instalacji pakietów rozszerzeń

Pakiety rozszerzeń można w dowolnym momencie dodawać do instalacji programu Qlik Sense Desktop, a także usuwać z tej instalacji.

 1. W obszarze Panel sterowania otwórz obszar Programy i funkcje.
 2. Na liście programów kliknij dwukrotnie pakiet rozszerzeń, który chcesz zmodyfikować.
 3. Zostanie otwarty kreator instalacji pakietów rozszerzeń. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz opcję Zmień.
 5. Na ekranie Instalacja niestandardowa kliknij ikonę pakietu, aby wybrać sposób modyfikacji instalacji pakietu:
  • Jeśli pakiet jest zainstalowany i chcesz go odinstalować, wybierz opcję Cała funkcja będzie niedostępna.
  • Jeśli pakiet nie jest zainstalowany, a chcesz go zainstalować, wybierz opcję Cała funkcja zostanie zainstalowana na lokalnym dysku twardym.

  Następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij opcję Zmień.
 7. Kliknij opcję Zakończ, aby zamknąć kreatora instalacji pakietów rozszerzeń.

Aktualizowane programu Qlik Sense Desktop

Jeśli dostępna jest nowa wersja pliku konfiguracyjnego Qlik_Sense_Desktop_setup.exe, można zaktualizować zainstalowaną wersję programu Qlik Sense.

 1. Dwukrotnie kliknij plik Qlik_Sense_Desktop_setup.exe, aby rozpocząć instalację.

  Wyświetlone zostanie powitalne okno dialogowe.

 2. Kliknij ikonę UPGRADE.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe License agreement.

 3. Zapoznaj się z umową licencyjną, a następnie zaznacz pole wyboru I accept the license agreement (jeśli wyrażasz taką wolę) i kliknij przycisk Next.

  WskazówkaMożesz także wydrukować umowę licencyjną na lokalnie zainstalowanej drukarce.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe Ready to install.

 4. Kliknij przycisk Upgrade, aby rozpocząć instalację.

  Po zakończeniu instalacji wyświetlone zostanie okno Installation summary.

 5. Kliknij przycisk Finish, aby zamknąć okno Installation summary.
 6. Program Qlik Sense Desktop został zaktualizowany do nowej wersji.

InformacjaAktualizacja w trybie dyskretnym Qlik Sense Desktop, patrz Konfigurowanie Qlik Sense Desktop.

Migracja aplikacji

Po aktualizacji Qlik Sense Desktop aplikacje muszą zostać przeniesione w celu zapewnienia zgodności. Przed migracją aplikacji w hubie nie są wyświetlane miniatury aplikacji.

Migracja jest dokonywana automatycznie po pierwszym uruchomieniu aplikacji po wykonaniu aktualizacji. Przed migracją aplikacji w folderze Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup tworzona jest kopia zapasowa. Kopia zapasowa służy do otwarcia aplikacji w poprzedniej wersji programu Qlik Sense Desktop.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!