Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Używanie funkcji Qlik Sense Desktop

Qlik Sense Desktop służy do tworzenia wizualizacji, wykresów, interaktywnych pulpitów nawigacyjnych i aplikacji analitycznych do użytku lokalnego i offline w zamkniętym środowisku, czyli na komputerze lokalnym, przed przesłaniem ich do Qlik Cloud.

Uruchamianie programu Qlik Sense Desktop

Program Qlik Sense Desktop można uruchomić z menu Start, z grupy Qlik Sense.

Przed rozpoczęciem korzystania z programu Qlik Sense Desktop musisz uwierzytelnić się na serwerze Qlik Sense Enterprise. W celu przeprowadzenia uwierzytelniania wymagane jest działające połączenie sieciowe.

Po jednorazowym uwierzytelnieniu dostęp do Internetu nie będzie już wymagany do dalszego korzystania z programu Qlik Sense Desktop. Ponowne uwierzytelnienie będzie konieczne, jeśli od uwierzytelnienia upłynie trzydzieści dni, użytkownik wyloguje się lub jeśli administrator odwoła dostęp użytkownika do serwera Qlik Sense Enterprise. Jeśli korzystasz z uwierzytelniania SAML i zamkniesz przeglądarkę, sesja zakończy się, a plik cookie zostanie usunięty, dlatego przed rozpoczęciem nowej sesji konieczne będzie ponowne uwierzytelnianie.

InformacjaProgram Qlik Sense Desktop działa w języku ustawionym w systemie operacyjnym. Języka programu nie można zmienić, chyba że program Qlik Sense Desktop zostanie otwarty i uruchomiony w przeglądarce internetowej.

Otwieranie Qlik Sense Desktop w przeglądarce internetowej

Domyślnie program Qlik Sense Desktop uruchamia się we własnym oknie. Można go jednak otworzyć także w oknie przeglądarki.

Aby móc otworzyć program Qlik Sense Desktop w przeglądarce internetowej, musisz się najpierw do niego zalogować.

 1. Uruchom program Qlik Sense Desktop z menu Start.
 2. Otwórz jedną z obsługiwanych przeglądarek.
 3. Na pasku adresu przeglądarki wpisz http://localhost:4848/hub.

W przeglądarce zostanie wyświetlony hub programu Qlik Sense Desktop pokazujący wszystkie aplikacje.

Hub Qlik Sense Desktop

Po uruchomieniu programu Qlik Sense Desktop wyświetlany jest hub. Hub to miejsce, w którym wyświetlane są wszystkie aplikacje. Po kliknięciu aplikacji w hubie otworzy się ona na osobnej karcie.

Hub Qlik Sense Desktop z otwartym widokiem Moje aplikacje.

Widok huba Qlik Sense Desktop.

A: Pasek narzędzi

Pasek narzędzi zawiera menu globalne i inne przydatne polecenia.

Opcje na pasku narzędzi
Element interfejsu użytkownika Opis
Menu Włączanie i wyłączanie menu nawigacji.
Wyszukaj Znalezienie potrzebnej aplikacji ułatwia funkcja wyszukiwania.
Więcej

Menu globalne z opcjami Dev Hub, Pomoc i Informacje o.

Aby rozpocząć korzystanie z produktu Qlik Sense Desktop, można kliknąć łącze Uwierzytelnianie klienta.

Więcej informacji o Dev Hub zawiera temat Dev Hub (tylko w języku angielskim) (tylko w języku angielskim).

B: Informacje o logowaniu

Opcje informacji o logowaniu
Element interfejsu użytkownika Opis
Użytkownik

Po zalogowaniu Twoje dane logowania są wyświetlane. W zależności od konfiguracji systemu Qlik Sense konieczne może być zalogowanie się poprzez kliknięcie przycisku Zaloguj się.

Po zalogowaniu możesz kliknąć ikonę y, a następnie ikonę y w menu podręcznym, aby otworzyć okno dialogowe Profil zawierające następujące informacje:UserUser Id. użytkownika i Katalog użytkownika.

Wyloguj się

Aby się wylogować, kliknij ikonę Użytkownik, a następnie kliknij ikonę Wyloguj się w menu wyskakującym.

C: Utwórz nową aplikację

Opcje aplikacji
Element interfejsu użytkownika Opis
Utwórz nową aplikację

Służy do tworzenia nowej aplikacji. Przycisk ten jest dostępny tylko wówczas, gdy użytkownik ma uprawnienia do tworzenia aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu aplikacji, zobacz temat Tworzenie aplikacji i dodawanie danych.

Sortuj rosnąco

Aplikacje można uporządkować alfabetycznie, według daty publikacji lub daty opublikowania (rosnąco lub malejąco).

Widok siatki Widok listy Przełączanie między widokiem siatki a widokiem listy w hubie.

D: Moje aplikacje

Osobiste z wszystkimi aplikacjami własnymi użytkownika w obszarze Praca.

E: Obszar główny

Wszystkie aplikacje są wyświetlane w obszarze głównym.

F: Pierwsze kroki

Przechodzenie do strony internetowej Qlik Sense Desktop w celu uzyskania informacji o sposobie uruchamiania programu Qlik Sense Desktop.

Otwieranie aplikacji w programie Qlik Sense Desktop

W programie Qlik Sense Desktop aplikacje można otwierać z huba lub z lokalizacji pliku.

Otwieranie aplikacji z huba

Otwarcie aplikacji z huba polega na jej kliknięciu.

Otwieranie aplikacji spoza huba

W programie Qlik Sense Desktop można otworzyć aplikację nieznajdującą się w hubie. Można to zrobić na dwa sposoby.

 • W tym celu trzeba przejść do aktualnego położenia aplikacji i przeciągnąć ją do huba.
 • Aplikację można też skopiować kombinacją klawiszy Ctrl+C, a następnie otworzyć w hubie za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+O.
WskazówkaJeśli aplikacja ma się stać częścią zawartości huba, można przenieść plik aplikacji (z rozszerzeniem .qvf) bezpośrednio do aplikacji, zwykle do folderu <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps.

Wyłączanie funkcji Insight Advisor w aplikacjach Qlik Sense Desktop

Insight Advisor można wyłączyć w aplikacji, dodając zmienną.

 1. W trybie edycji arkusza w panelu zasobów kliknij ikonę zmienne.
 2. Kliknij polecenie Utwórz nowe.
 3. W polu Nazwa wpisz wartość DISABLE_INSIGHTS.
 4. W obszarze Definicja wpisz dowolną wartość.
 5. Kliknij polecenie Zamknij.
 6. Odśwież aplikację.
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!