Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Azure Data Lake Storage

Azure Data Lake Storage można użyć jako:

 • Obszaru tymczasowego w chmurze podczas używania Databricks, Microsoft Fabric lub Azure Synapse Analytics jako miejsca docelowego potoku danych. Obszar tymczasowy w chmurze to miejsce, w którym dane i zmiany są przechowywane przed zastosowaniem i zapisaniem.
 • Miejsca docelowego w zadaniu replikacji „umieść dane w jeziorze danych”.

Ograniczenia i uwagi

Obowiązują następujące ograniczenia:

 • Pełny tryb LOB nie jest obsługiwany.
 • Nazwy baz danych, nazwy schematów lub nazwy tabel zawierające ukośnik (/) bądź ukośnik odwrotny (\) nie są obsługiwane.

Uprawnienia pamięci masowej

Dzierżawa Azure Active Directory określona w ustawieniach łącznika musi mieć przyznane następujące uprawnienia do przechowywania danych w usłudze ADLS Gen2.

 • W kontenerze pamięci masowej: LIST
 • W katalogu pamięci masowej: READ, WRITE and DELETE
 • U ustawieniach kontroli dostępu (IAM) systemu plików ADLS Gen2 należy przypisać rolę „Storage Blob Data Contributor” (Współautor danych Blob w pamięci masowej) usłudze Replicate (ID aplikacji AD). Zastosowanie tej roli może potrwać kilka minut.

Konfiguracja właściwości połączenia Azure Data Lake Storage

Wskazówka

Firma Qlik udostępniła nową nawigację, która jest obecnie opcjonalna. Jeżeli administrator dzierżawy włączył nową nawigację:

 • Menu Launcher () dające dostęp do Integracji danych będzie się znajdować w lewym górnym rogu.
 • Działania wykonywane wcześniej za pomocą przycisku Dodaj nowy (który został usunięty), wykonuje się teraz, przechodząc do określonego kontekstu (np.Integracja danych > Połączenia) i klikając przycisk Utwórz <object>.

Szczegółowy opis zmian zawiera temat Nowa nawigacja po platformie Qlik Talend Integracja danych.

Aby skonfigurować łącznik, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Dodaj nowe na pasku górnym, a następnie kliknij Połączenie danych.

 2. Wybierz łącznik miejsca docelowego Azure Data Lake Storage , a następnie podaj następujące ustawienia:

Miejsce docelowe danych

Brama danych: Wybierz bramę Brama danych ruchu danych, która będzie używana do testowania połączenia z ADLS. Powinna to być taka sama Brama danych ruchu danych wdrożona w celu umieszczania danych ze źródła danych.

Właściwości połączenia

 • Konto pamięci masowej

  Nazwa konta pamięci masowej.

 • Nazwa kontenera

  Nazwa kontenera, który ma być użyty jako miejsce przechowywania w chmurze.

 • Identyfikator dzierżawy Azure Active Directory

  Identyfikator dzierżawy subskrypcji w Azure Active Directory.

 • Identyfikator klienta rejestracji aplikacji Azure

  Identyfikator dzierżawy subskrypcji w Azure Active Directory.

 • Klucz tajny rejestracj aplikacji Azure

  Klucz tajny aplikacji w Azure Active Directory

Nazwa

Nazwa wyświetlana dla połączenia.

Mapowanie typów danych

Następująca tabela pokazuje domyślne mapowanie z typów danych Qlik Cloud do docelowych typów danych Azure Data Lake Storage.

InformacjaMapowania typu danych mają zastosowanie tylko wtedy, gdy włączona jest opcja Utwórz pliki metadanych w folderze docelowym w ustawieniach zadania „Umieszczanie danych w jeziorze danych”.

Mapowanie z typów danych Qlik Cloud na Azure Data Lake Storage

Typy danych Qlik Cloud i Azure Data Lake Storage
Typy danych Qlik Cloud Typy danych docelowych Azure Data Lake Storage

DATE

DATE

TIME

TIME

DATETIME

DATETIME

BYTES

BYTES (długość)

BLOB

BLOB

REAL4

REAL4 (7)

REAL8

REAL8 (14)

INT1

INT1 (3)

INT2

INT2 (5)

INT4

INT4 (10)

INT8

INT8 (19)

UINT1

UINT1 (3)

UINT2

UINT2 (5)

UINT4

UINT4 (10)

UINT8

UINT8 (20)

NUMERIC

NUMERIC (p,s)

STRING

STRING (długość)

WSTRING

STRING (długość)

CLOB

CLOB

NCLOB

NCLOB

BOOLEAN

BOOLEAN (1)

Mapowanie z typów danych Qlik Cloud na Parquet

Po ustawieniu formatu plików Parquet mapowania typów danych będą takie, jak pokazano poniżej, ze względu na ograniczoną liczbę typów danych obsługiwanych przez Parquet.

Mapowania typu danych Parquet
Typ danych Qlik Cloud Typ pierwotny Parquet Typ logiczny

BOOLEAN

BOOLEAN

 

INT1

INT32

INT(8, true)

INT2

INT32

INT(16, true)

INT4

INT32

 

INT8

INT64

 

UINT1

INT32

INT(8, false)

UINT2

INT32

INT(16, false)

UINT4

INT64

 

UINT8

INT64

INT(64, false)

REAL4

FLOAT

 

REAL8

DOUBLE

 

NUMERIC

FIXED_LEN_BYTE_ARRAY (16)

DECIMAL (precyzja, skala)

STRING

BYTE_ARRAY

STRING

WSTRING

BYTE_ARRAY

STRING

BYTES

BYTE_ARRAY

 

BLOB

BYTE_ARRAY

 

CLOB

BYTE_ARRAY

STRING

NCLOB

BYTE_ARRAY

STRING

DATE

INT32

DATE

TIME

INT32

TIME (UTC=true, unit=MILLIS)

DATETIME

INT64

TIMESTAMP (UTC=true, unit=MICROS)

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!