Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Brama danych Qlik — ruch danych

Brama danych Qlik — ruch danych umożliwia przenoszenie danych ze źródeł danych przedsiębiorstwa i aplikacji SaaS do obsługiwanych miejsc docelowych przez wyłącznie wychodzące, zaszyfrowane i wzajemnie uwierzytelnione połączenie. Eliminując konieczność otwierania przychodzących portów zapory sieciowej, Brama danych Qlik — ruch danych zapewnia bezpieczne i zaufane środki przenoszenia danych przedsiębiorstwa.

Dla każdego serwera bramy Ruch danych połączonego z dzierżawą Qlik Cloud jest tworzona unikatowa para kluczy. Para ta jest używana do uwierzytelniania i szyfrowania od końca do końca na bazie szyfrowania poziomu transportu protokołu HTTPS. Ponadto, ponieważ komunikacja z Qlik Cloud i transfer danych są inicjowane tylko przez porty wychodzące, nie musisz otwierać żadnych portów wchodzących do swojej sieci firmowej.

Uwaga dotycząca Qlik Sense Enterprise SaaS Government

Qlik Cloud Government umożliwia używanie Brama danych Qlik — ruch danych tylko wtedy, gdy platformę Linux, na której zainstalowano Brama danych Qlik — ruch danych, skonfigurowano do działania w trybie zgodnym z FIPS 140-2, znanym jako „tryb FIPS”.

InformacjaDokumentacja Brama danych ruchu danych zawsze odzwierciedla możliwości najnowszej wersji aplikacji. Jeśli nie używasz najnowszej wersji, administrator systemu powinien natychmiast dokonać aktualizacji do najnowszej wersji. Informacje o uaktualnieniu zawiera temat Uaktualnianie i odinstalowywanie bramy Brama danych ruchu danych

Typowe zastosowania

Poniższa sekcja przedstawia dwa typowe zastosowania: Przenoszenie danych do miejsca docelowego, do którego można uzyskać dostęp tylko za pośrednictwem połączenia prywatnego, oraz przenoszenie danych do miejsca docelowego, do którego można uzyskać bezpośredni dostęp z Qlik Cloud.

Brama danych Qlik — ruch danych odgrywa kluczową rolę w procesie przenoszenia danych. Poniższe diagramy ilustrują sposób interakcji Brama danych ruchu danych z Qlik Cloud i Twoimi źródłami danych w celu bezpiecznego przeniesienia danych do obsługiwanych miejsc docelowych.

Informacja

Liczba bram Ruch danych, jaką trzeba wdrożyć, zależy od środowiska i konkretnego przypadku. Jeśli Twoje źródła danych znajdują się blisko siebie, a miejsce docelowe jest bezpośrednio dostępne z Qlik Cloud, zazwyczaj wystarczy pojedyncza brama Ruchu danych. W następujących przypadkach najlepszą praktyką jest jednak użycie wielu bramek:

 • Pozyskiwanie danych z oddalonych od siebie geograficznie źródeł danych
 • Przenoszenie dużych ilości danych z wielu źródeł danych
 • Przenoszenie danych do miejsca docelowego, do którego nie można uzyskać dostępu z Qlik Cloud (takiego jak SQL Server w wirtualnej chmurze prywatnej)

Obsługa połączeń prywatnych w Integracja danych Qlik Cloud

Połączenie prywatne oznacza, że Twoje źródło danych lub miejsce docelowe nie są dostępne za pośrednictwem Internetu, przez co nie są dostępne z Qlik Cloud.

Istnieje kilka typów połączeń prywatnych, a ich przykłady to:

 • Snowflake AWS PrivateLink, w którym łączność publiczna (przez port 443) została wyłączona
 • Microsoft SQL Server (lub inny system do zarządzania relacyjnymi bazami danych) działający w wirtualnej chmurze prywatnej mającej tylko prywatny adres IP
WskazówkaPodczas gdy Brama danych ruchu danych musi zostać wdrożona, aby móc uzyskać dostęp do źródła danych, nawet jeśli jest ono bezpośrednio dostępne z Qlik Cloud, wdrożenie Brama danych ruchu danych w celu uzyskania dostępu do platformy docelowej jest wymagane tylko wtedy, gdy miejsce docelowe nie jest bezpośrednio dostępne z Qlik Cloud.

Brama danych ruchu danych wdrożona w celu uzyskiwania dostępu do miejsca docelowego wykonuje operacje ELT, które obejmują niektóre lub wszystkie z następujących czynności: rejestracja danych, przechowywanie, transformacje i data marty.

Chociaż można używać tej samej bramy w celu uzyskania dostępu zarówno do źródła danych, jak i do ich miejsca docelowego, używanie dwóch bram — jednej uzyskującej dostęp do źródła, a drugiej uzyskującej dostęp do miejsca docelowego — często zapewnia lepszą wydajność. Jeżeli na przykład źródłową bazą danych jest lokalna baza danych Oracle, a docelową bazą danych jest Snowflake AWS PrivateLink, jedna brama (zdefiniowana w połączeniu źródłowym Oracle) będzie używana do umieszczania danych z Oracle w Snowflake, podczas gdy druga brama (zdefiniowana w połączeniu docelowym Snowflake) będzie używana do wykonania operacji ELT. Korzystanie z dwóch bram jest szczególnie zalecane, jeśli źródłowa i docelowa baza danych nie znajdują się blisko siebie. W takiej sytuacji brama do umieszczania danych powinna znajdować się jak najbliżej źródła, a brama do miejsca docelowego powinna znajdować się jak najbliżej tego miejsca docelowego. Jeśli dane są pozyskiwane z wielu źródeł danych, warto także skonfigurować dedykowaną bramę dla każdego źródła danych, w zależności od jego typu i lokalizacji. Przykład tego typu konfiguracji pokazano poniżej.

Przenoszenie danych z rozproszonych źródeł danych do miejsca docelowego w wirtualnej chmurze prywatnej, a następnie wykonywanie operacji ELT na miejscu docelowym

Przenoszenie danych ze źródeł danych przedsiębiorstwa do obsługiwanych miejsc docelowych

Na wysokim poziomie proces komunikacji wygląda następująco:

 1. Brama danych ruchu danych ustanawia wzajemnie uwierzytelniane i szyfrowane połączenie z Qlik Cloud przez HTTPS.

 2. Qlik Cloud wysyła instrukcje na temat wykonywania zadania do Brama danych ruchu danych, która zgłasza stan zadania do Qlik Cloud.

 3. Brama danych ruchu danych pobiera dane ze źródła danych i wysyła je w trybie push do wyznaczonego miejsca docelowego.

Brama danych Qlik — ruch danych - Przenoszenie danych ze źródeł danych przedsiębiorstwa do obsługiwanych miejsc docelowych

Przenoszenie danych z aplikacji SaaS do obsługiwanych miejsc docelowych

Na wysokim poziomie proces komunikacji wygląda następująco:

 1. Brama danych ruchu danych ustanawia wzajemnie uwierzytelniane i szyfrowane połączenie z Qlik Cloud przez HTTPS.

 2. Qlik Cloud wysyła instrukcje na temat wykonania zadania umieszczania do bramy Brama danych ruchu danych, która zgłasza status zadania z powrotem do Qlik Cloud.

 3. Kiedy zadanie umieszczania zostaje rozpoczęte, Qlik Cloud pobiera dane z aplikacji SaaS i je przechowuje (zaszyfrowane przy użyciu klucza dzierżawy).

 4. Brama danych ruchu danych pobiera dane aplikacji SaaS z Qlik Cloud i wysyła je w trybie push do wyznaczonego miejsca docelowego.

WskazówkaW tym przypadku nie trzeba instalować Brama danych ruchu danych za zaporą, ponieważ ani źródło (aplikacja SaaS), ani cel nie znajdują się za zaporą.

Brama danych Qlik — ruch danych — przenoszenie danych z aplikacji SaaS do obsługiwanych celów

Przenoszenie danych z aplikacji SaaS i źródeł danych przedsiębiorstwa do obsługiwanych miejsc docelowych

WskazówkaW tym przypadku instalowane są dwie bramy Brama danych ruchu danych (na oddzielnych komputerach): jedna obsługująca źródło danych przedsiębiorstwa, a druga obsługująca aplikację SaaS. Brama Brama danych ruchu danych obsługująca aplikację SaaS nie musi być instalowana za zaporą, ponieważ ani źródło (aplikacja SaaS), ani cel nie znajdują się za zaporą.

Sekwencja komunikacji wysokiego poziomu jest kombinacją zastosowań „Przenoszenie danych ze źródeł danych przedsiębiorstwa” i „Przenoszenie danych z aplikacji SaaS” opisanych powyżej.

Brama danych Qlik — ruch danych — przenoszenie danych z aplikacji SaaS i źródeł danych przedsiębiorstwa do obsługiwanych miejsc docelowych

Przenoszenie danych z aplikacji SaaS i źródeł danych przedsiębiorstwa w wirtualnej chmurze prywatnej do miejsc docelowych w wirtualnej chmurze prywatnej

Sekwencja komunikacji wysokiego poziomu do przenoszenia danych z aplikacji SaaS wygląda następująco:

 1. Brama danych ruchu danych ustanawia wzajemnie uwierzytelniane i szyfrowane połączenie z Qlik Cloud przez HTTPS.

 2. Qlik Cloud wysyła instrukcje na temat wykonania zadania umieszczania do bramy Brama danych ruchu danych, która zgłasza status zadania z powrotem do Qlik Cloud.

 3. Kiedy zadanie umieszczania zostaje rozpoczęte, Qlik Cloud pobiera dane z aplikacji SaaS i je przechowuje (zaszyfrowane przy użyciu klucza dzierżawy).

 4. Brama danych ruchu danych pobiera dane aplikacji SaaS z Qlik Cloud i wysyła je w trybie push do wyznaczonego miejsca docelowego.

Sekwencja komunikacji wysokiego poziomu do przenoszenia danych ze źródła danych przedsiębiorstwa jest następująca:

 1. Brama danych ruchu danych ustanawia wzajemnie uwierzytelniane i szyfrowane połączenie z Qlik Cloud przez HTTPS.

 2. Qlik Cloud wysyła instrukcje na temat wykonania zadania umieszczania do bramy Brama danych ruchu danych, która zgłasza status zadania z powrotem do Qlik Cloud.

 3. Brama danych ruchu danych pobiera dane ze źródła danych i wysyła je w trybie push do wyznaczonego miejsca docelowego.

Brama danych Qlik — ruch danych — przenoszenie danych z aplikacji SaaS i źródeł danych przedsiębiorstwa w wirtualnej chmurze prywatnej do miejsc docelowych w wirtualnej chmurze prywatnej

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!