Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Visualisaties maken en bewerken

U kunt visualisaties maken op basis van vooraf gedefinieerde diagrammen, velden of aangepaste objecten. Nadat u visualisaties aan het werkblad hebt toegevoegd, kunt u deze bewerken en verfijnen.

Uw visualisatie-ontwerp wordt geleid door de gegevens in uw velden en de ongelimiteerde mogelijkheden voor het verkennen van koppelingen en correlaties via metingen en dimensies.

Begin hier: Visualisaties makenzijn.

Inzichtenadviseur biedt ondersteunde visualisatie. Met Inzichtenadviseur kunt u:

Voor meer informatie over het maken van visualisaties met Inzichtenadviseur, raadpleegt u Visualisaties maken met Inzichtenadviseur.

Inzichtenadviseur biedt suggesties op basis van interessegebieden als u visualisaties maakt. Ga voor meer informatie naar Visualisaties maken met diagramsuggesties van Inzichtenadviseur.

Nadat een visualisatie gemaakt is, wilt u wellicht aanpassingen aanbrengen om te verbeteren hoe gegevens hierdoor aan gebruikers worden overgebracht. U kunt bijvoorbeeld wijzigen welke gegevens worden gebruikt of het uiterlijk van de visualisatie aanpassen. U kunt meer dimensies of metingen toevoegen voor meer informatie of gegevens verwijderen om de duidelijkheid te verbeteren. Leer hier meer over het bewerken van uw visualisaties: Visualisaties bewerkenzijn.

Het naleven van de ontwerpregels en een duidelijke presentatie van de gegevens is van belang voor het maken van apps die uitnodigen tot het verkennen van gegevens. Gebruikers van alle vaardigheidsniveaus zullen profijt hebben van het doornemen van de aanbevolen procedures voor het ontwerpen van visualisaties. Zie: Aanbevolen procedures voor het ontwerpen van visualisaties.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!