Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Kleur toekennen aan een visualisatie

In Qlik Sense worden automatisch kleuren aan visualisaties toegekend wanneer ze aan werkbladen worden toegevoegd. U kunt de kleuren in uw visualisaties handmatig aan uw vereisten of voorkeuren aanpassen.

De kleuropties voor de meeste visualisaties worden ingesteld in het eigenschappenvenster, in UiterlijkKleuren en legenda. Als u Aangepast selecteert, kunt u handmatig op de volgende manieren kleuren op uw visualisaties toepassen:

  • Enkele kleur toekennen
  • Meerdere kleuren toekennen
  • Kleur toekennen per dimensie

    U kunt ook dimensievelden vanuit het bedrijfsmiddelenvenster slepen en op een visualisatie neerzetten om per dimensie kleuren aan de visualisatie toe te wijzen (mits ondersteund door het visualisatietype).

  • Kleur toekennen per meting

    U kunt ook metingsvelden vanuit het bedrijfsmiddelenvenster slepen en op een visualisatie neerzetten om per meting kleuren aan de visualisatie toe te wijzen (mits ondersteund door het visualisatietype).

  • Kleur toekennen op uitdrukking

Aan tabellen en draaitabellen kunnen alleen kleuren op uitdrukking worden toegekend. Opties voor het toekennen van kleuren aan tabellen en draaitabellen vindt u in het eigenschappenvenster in Gegevens.

Als u de kleuren voor dimensies of metingen in verschillende visualisaties consistent wilt houden, kunt u specifieke kleuren toekennen aan masteritems in uw bibliotheek. In de meeste visualisaties worden automatisch de kleuren gebruikt die aan masteritems zijn toegekend. Als in een visualisatie zowel een masterdimensie als een mastermeting met een toegekende kleur wordt gebruikt, wordt standaard de kleur gebruikt die aan de masterdimensie is toegekend. U kunt selecteren welke masteritemkleur u wilt gebruiken, maar u kunt masteritemkleuren ook helemaal uitschakelen.

Ga voor meer informatie naar Kleuren toekennen aan masteritems.

U kunt ook kleuren toekennen aan afzonderlijke masterdimensiewaarden om ervoor te zorgen dat de kleuren van verschillende waarden consistent zijn binnen visualisaties.

Ga voor meer informatie naar Kleuren toekennen aan masterdimensiewaarden.

Om ervoor te zorgen dat visualisaties duidelijk blijven wanneer u kleuren handmatig instelt, is het raadzaam kleuren voor toegankelijkheid te selecteren en alleen verschillende kleuren te gebruiken als ze een doel dienen.

Enkele kleur toekennen

Wanneer u een enkele kleur toekent, wordt voor alle objecten in het diagram één kleur gebruikt. Een enkele kleur kan het beste worden gebruikt voor visualisaties als staaf- of lijndiagrammen, met één dimensie en meting.

Als u een masterdimensie of mastermeting hebt waaraan een kleur is toegekend, kunt u de visualisatie met die ene kleur inkleuren. Als in een visualisatie zowel een masterdimensie als een mastermeting met een toegekende kleur wordt gebruikt, wordt standaard de kleur gebruikt die aan de masterdimensie is toegekend. U kunt selecteren welke masteritemkleur u wilt gebruiken, maar u kunt masteritemkleuren ook helemaal uitschakelen.

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer Enkele kleur is geselecteerd bij Kleuren in UiterlijkKleuren en legenda:

Opties voor enkele kleur toekennen (Geavanceerd)
Optie Beschrijving
Bibliotheekkleuren gebruiken

Selecteer deze optie als u masteritemkleuren wilt gebruiken. Als een visualisatie zowel een masterdimensie als een mastermeting heeft waaraan een kleur is toegekend, kunt u selecteren welke kleur in de visualisatie moet worden gebruikt.

Deze optie is beschikbaar wanneer een kleur is toegekend aan een masterdimensie of mastermeting die in de visualisatie is gebruikt.

Kleur Selecteer een kleur met de kleurenkiezer. U kunt een kleur in het standaardpalet kiezen, een hexadecimale waarde voor een kleur invoeren of een kleur in een kleurenwiel selecteren.

Meerdere kleuren toekennen

Wanneer u een visualisatie met meerdere metingen hebt, kunt u Meerkleurig selecteren om elke meting een andere kleur te geven. Qlik Sense biedt een palet met 12 kleuren en een palet met 100 kleuren dat u op de visualisatie kunt toepassen. Standaard is 12 kleuren geselecteerd als het kleurenschema voor dimensies.

Als u mastermetingen in uw visualisatie gebruikt, kunt u er ook voor kiezen de kleuren daarvan in uw visualisatie te gebruiken. Wanneer een visualisatie wordt gekleurd per mastermeting, worden voor mastermetingen de daaraan toegekende kleuren gebruikt en worden aan alle andere metingen kleuren van het schema 12 kleuren toegekend.

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer Meerkleurig is geselecteerd via Kleur:

Opties voor meerdere kleuren toekennen
Optie Beschrijving
Bibliotheekkleuren gebruiken

Selecteer deze optie als u masteritemkleuren wilt gebruiken. Als een visualisatie zowel een masterdimensie als een mastermeting heeft waaraan een kleur is toegekend, kunt u selecteren welke kleur in de visualisatie moet worden gebruikt.

Deze optie is beschikbaar wanneer een kleur is toegekend aan een masterdimensie of mastermeting die in de visualisatie is gebruikt.

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer Meerkleurig is geselecteerd bij Kleuren in UiterlijkKleuren en legenda:

Opties voor meerdere kleuren toekennen (Geavanceerd)
Optie Beschrijving

Bibliotheekkleuren gebruiken

Selecteer deze optie als u masteritemkleuren wilt gebruiken. Als een visualisatie zowel een masterdimensie als een mastermeting heeft waaraan een kleur is toegekend, kunt u selecteren welke kleur in de visualisatie moet worden gebruikt.

Deze optie is beschikbaar wanneer een kleur is toegekend aan een masterdimensie of mastermeting die in de visualisatie is gebruikt.

Kleurenschema

Selecteer het kleurenschema dat u in de visualisatie wilt gebruiken. De volgende schema’s zijn beschikbaar:

12 kleuren: De kleuren worden opnieuw gebruikt als er meer dan 12 waarden zijn. De 12 kleuren in dit kleurenschema kunnen allemaal worden onderscheiden door mensen met een vorm van kleurenblindheid.

100 kleuren: De kleuren worden opnieuw gebruikt als er meer dan 100 waarden zijn. Niet alle 100 kleuren kunnen worden onderscheiden door mensen met een vorm van kleurenblindheid.

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer Meerkleurig is geselecteerd bij Kleuren in UiterlijkKleuren en legenda:

Opties voor meerdere kleuren toekennen
UI-item Beschrijving

Bibliotheekkleuren gebruiken

Selecteer deze optie als u masteritemkleuren wilt gebruiken. Als een visualisatie zowel een masterdimensie als een mastermeting heeft waaraan een kleur is toegekend, kunt u selecteren welke kleur in de visualisatie moet worden gebruikt.

Deze optie is beschikbaar wanneer een kleur is toegekend aan een masterdimensie of mastermeting die in de visualisatie is gebruikt.

Kleurenschema

Selecteer het kleurenschema dat u in de visualisatie wilt gebruiken. De volgende schema’s zijn beschikbaar:

12 kleuren: De kleuren worden opnieuw gebruikt als er meer dan 12 waarden zijn. De 12 kleuren in dit kleurenschema kunnen allemaal worden onderscheiden door mensen met een vorm van kleurenblindheid.

100 kleuren: De kleuren worden opnieuw gebruikt als er meer dan 100 waarden zijn. Niet alle 100 kleuren kunnen worden onderscheiden door mensen met een vorm van kleurenblindheid.

Kleur toekennen per dimensie

Wanneer u kleur per dimensie aan een visualisatie toekent, worden alle waarden in de visualisatie gekleurd op basis van de overeenkomstige waarden in het geselecteerde dimensieveld. Standaard wordt de visualisatie ingekleurd op basis van de primaire dimensie van de visualisatie, maar u kunt andere dimensies selecteren. Qlik Sense biedt een palet met 12 kleuren en een palet met 100 kleuren. Standaard is 12 kleuren ingesteld als het palet voor kleurtoewijzing per dimensie.

Als u een masterdimensie gebruikt, kunt u de visualisatie kleuren met gebruik van de kleuren die zijn toegekend aan de distinctieve waarden van die dimensie.

Kleur toekennen per dimensie is handig als u gerelateerde informatie in uw visualisaties wilt bijhouden, bijvoorbeeld door aan meerdere diagrammen kleur toe te wijzen per dimensie van Region om de waarden voor elke regio in elk diagram duidelijk zichtbaar te maken.

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer Op dimensie is geselecteerd bij Kleuren in UiterlijkKleuren en legenda:

Opties voor kleur toekennen per dimensie
UI-item Beschrijving

Dimensie selecteren

Selecteer de dimensie die u wilt gebruiken om kleur toe te wijzen aan deze visualisatie met dit veld. Als u al een dimensie voor de visualisatie hebt geselecteerd, is hier standaard die dimensie ingesteld. Klik op Pijl-omlaag om een andere dimensie te selecteren. U kunt een uitdrukking invoeren door op Uitdrukking te klikken om de uitdrukkingseditor te openen.

Kleuren bij selectie behouden

Wanneer deze optie is geselecteerd, blijven kleuren behouden tussen selectiestatussen. Als deze optie is uitgeschakeld, worden kleuren gewijzigd en opnieuw toegekend aan andere dimensiewaarden zodra in de visualisatie selecties worden uitgevoerd.

Kleurenschema

Selecteer het kleurenschema dat u in de visualisatie wilt gebruiken. De volgende schema’s zijn beschikbaar:

12 kleuren: De kleuren worden opnieuw gebruikt als er meer dan 12 waarden zijn. De 12 kleuren in dit kleurenschema kunnen allemaal worden onderscheiden door mensen met een vorm van kleurenblindheid.

100 kleuren: De kleuren worden opnieuw gebruikt als er meer dan 100 waarden zijn. Niet alle 100 kleuren kunnen worden onderscheiden door mensen met een vorm van kleurenblindheid.

Bibliotheekkleuren

Selecteer deze optie als u kleurwaarden van masterdimensies wilt gebruiken.

Deze optie is beschikbaar wanneer een masterdimensie is gebruikt in de visualisatie.

Kleur toekennen per meting

Wanneer u kleur per meting aan een visualisatie toekent, wordt aan alle waarden in de visualisatie een kleur toegekend per kleurovergang of klasse op basis van de waarden in de geselecteerde meting. Standaard wordt de visualisatie ingekleurd op basis van de primaire meting van de visualisatie, maar u kunt een andere meting selecteren. Er zijn vier kleurenschema’s beschikbaar.

Kleur toekennen per meting is handig wanneer u objecten duidelijk wilt kleuren op basis van hun corresponderende metingswaarde.

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer Per meting is geselecteerd bij Kleuren in UiterlijkKleuren en legenda:

Opties voor kleur toekennen per meting
UI-item Beschrijving

Meting selecteren

Selecteer de meting die u wilt gebruiken om kleur toe te wijzen aan deze visualisatie. Als een meting aan de visualisatie is toegevoegd, is standaard die meting geselecteerd. Klik op Pijl-omlaag om een meting te selecteren. U kunt een uitdrukking invoeren door op Uitdrukking te klikken om de uitdrukkingseditor te openen.

Kleurenschema

Selecteer het kleurenschema dat u in de visualisatie wilt gebruiken. De volgende schema’s zijn beschikbaar:

Sequentiële kleurovergang:De overgang tussen de verschillende kleurgroepen bestaat uit verschillende schakeringen van kleuren. Hogere metingswaarden hebben een donkerdere tint.

Opeenvolgende klassen: De overgang tussen de verschillende kleurgroepen wordt gemaakt met duidelijk verschillende kleuren.

Divergerende kleurovergang: Dit wordt gebruikt als u werkt met gegevens die bijvoorbeeld van laag naar hoog zijn geordend, om de relatie tussen verschillende gebieden op een kaart aan te geven. Lage en hoge waarden hebben donkere kleuren, waarden in het middenbereik zijn licht van kleur.

Uiteenlopende klassen: Deze kunnen worden beschouwd als een combinatie van twee opeenvolgende klassen waarbij het middenbereik is gedeeld. De twee extremen, hoog en laag, worden onderstreept door donkere kleuren met contrasterende tinten. Waarden in het middenbereik worden benadrukt door lichte kleuren.

Kleuren omkeren

Selecteer deze optie als u de kleuren voor lage waarden en de kleuren voor hoge waarden in het geselecteerde kleurenschema wilt verwisselen.

Bereik

Stel de metingswaardebereiken in die u wilt gebruiken om kleur aan de visualisatie toe te wijzen. Wanneer deze optie op Automatisch is ingesteld, worden door Qlik Sense bereiken gemaakt op basis van de gedetecteerde minimum- en maximumwaarden.

Wanneer deze optie op Aangepast is ingesteld, worden door Qlik Sense automatisch bereiken gemaakt op basis van door de gebruiker gedefinieerde minimum- en maximumwaarden. U moet waarden of uitdrukkingen invoeren waarmee deze waarden worden berekend in de velden Min. en Max. U kunt een uitdrukking invoeren door op Uitdrukking te klikken om de uitdrukkingseditor te openen.

Kleur toekennen op uitdrukking

Bij kleur toekennen op uitdrukking worden kleuren op een visualisatie toegepast op basis van een door de gebruiker gedefinieerde uitdrukking. Hierdoor kunt u met behulp van uitdrukkingen zowel de gebruikte kleuren in een visualisatie definiëren als de waarden waarop de kleuren worden toegepast. U kunt bijvoorbeeld een uitdrukking gebruiken om voorwaardelijke kleuren in een diagram in te stellen.

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer Op uitdrukking is geselecteerd bij Kleuren in UiterlijkKleuren en legenda:

Opties voor kleur toekennen op uitdrukking
UI-item Beschrijving

Uitdrukking

Voer een uitdrukking in door op Uitdrukking te klikken om de uitdrukkingseditor te openen.

Ga voor meer informatie naar Kleur toekennen op uitdrukking.

De uitdrukking is een kleurcode

Standaard geselecteerd. In de meeste gevallen kunt u deze instelling het beste behouden. Als de selectie wordt uitgeschakeld, wordt de uitdrukking als een getal geëvalueerd, dat weer wordt afgezet tegen een van de diagramovergangen.

Label

Voer het label in dat in de legenda wordt opgenomen.

De uitdrukking is een kleurcode moet worden uitgeschakeld.

Kleurenschema

Het kleurenschema bepaalt welke kleuren in de visualisatie worden gebruikt. De volgende kleurenschema’s zijn beschikbaar:

Sequentiële kleurovergang:De overgang tussen de verschillende kleurgroepen bestaat uit verschillende schakeringen van kleuren. Hogere metingswaarden hebben een donkerdere tint.

Opeenvolgende klassen: De overgang tussen de verschillende kleurgroepen wordt gemaakt met duidelijk verschillende kleuren.

Divergerende kleurovergang: Dit wordt gebruikt als u werkt met gegevens die bijvoorbeeld van laag naar hoog zijn geordend, om de relatie tussen verschillende gebieden op een kaart aan te geven. Lage en hoge waarden hebben donkere kleuren, waarden in het middenbereik zijn licht van kleur.

Uiteenlopende klassen: Deze kunnen worden beschouwd als een combinatie van twee opeenvolgende klassen waarbij het middenbereik is gedeeld. De twee extremen, hoog en laag, worden onderstreept door donkere kleuren met contrasterende tinten. Waarden in het middenbereik worden benadrukt door lichte kleuren.

De uitdrukking is een kleurcode moet worden uitgeschakeld.

Kleuren omkeren

Als u deze optie kiest, wordt het kleurenschema omgekeerd.

De uitdrukking is een kleurcode moet worden uitgeschakeld.

Bereik

Hiermee worden de waardebereiken voor de kleurresultaten in de visualisatie ingesteld.

Automatisch: door Qlik Sense worden bereiken gemaakt op basis van de gedetecteerde minimum- en maximumwaarden.

Aangepast: door Qlik Sense worden automatisch bereiken gemaakt op basis van door de gebruiker gedefinieerde minimum- en maximumwaarden. U moet waarden of uitdrukkingen invoeren waarmee deze waarden worden berekend in de velden Min. en Max. U kunt een uitdrukking invoeren door op Uitdrukking te klikken om de uitdrukkingseditor te openen.

De uitdrukking is een kleurcode moet worden uitgeschakeld.

Kleur toekennen op uitdrukking in visualisaties van tabellen

U kunt uitdrukkingen gebruiken om kleuren toe te wijzen aan achtergronden en tekst van tabellen en draaitabellen. Hierdoor kunt u met behulp van uitdrukkingen zowel de gebruikte kleuren in een visualisatie definiëren als de voorwaardelijke waarden waarop de kleuren worden toegepast. U kunt bijvoorbeeld uitdrukkingen gebruiken om tekst- en achtergrondkleuren te wijzigen afhankelijk van de waarden in verschillende tabelcellen.

In Gegevens zijn de volgende opties beschikbaar voor het toekennen van kleuren aan visualisaties van tabellen en draaitabellen:

Opties voor het toekennen van kleuren aan visualisaties van tabellen en draaitabellen
UI-item Beschrijving
Uitdrukking achtergrondkleur

Voer een uitdrukking in door op Uitdrukking te klikken om de uitdrukkingseditor te openen. De tekstkleur wordt automatisch in wit gewijzigd als een donkere achtergrondkleur wordt gebruikt.

Ga voor meer informatie naar Kleur toekennen op uitdrukking.

Uitdrukking tekstkleur

Voer een uitdrukking in door op Uitdrukking te klikken om de uitdrukkingseditor te openen. Als u dezelfde uitdrukking gebruikt als in de achtergrondkleur, is de tekst niet zichtbaar.

Ga voor meer informatie naar Kleur toekennen op uitdrukking.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!