Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

De sortering wijzigen van een visualisatie

U kunt de sorteervolgorde van de dimensies en metingen wijzigen zodat uw gegevens op de door u beoogde wijze worden gepresenteerd.

De meeste visualisaties hebben een sectie Sorteren in het eigenschappenvenster waar u de cursor kunt neerzetten op de sleepbalken sleepbalken en de dimensie of meting kunt slepen om de sorteervolgorde te wijzigen. In visualisaties zonder een sectie Sorteren kunt u de sortering nog steeds in zekere mate aanpassen.

In de volgende schermafbeelding vindt de primaire sortering plaats op de meting Gross Sales.

Sectie Sorteren in het eigenschappenvenster.

Een staafdiagram met die sorteervolgorde ziet er als volgt uit.

Staafdiagram gesorteerd op Gross Sales.

Aangezien er twee metingen zijn, namelijk Gross Sales en Sales, worden de staven standaard gegroepeerd. Gross Sales wordt als eerste gepresenteerd, omdat deze sorteerprioriteit 1 heeft. Als u Sales naar het begin van Sorteren zou slepen, zou de eerste balk Sales zijn en de tweede balk Gross Sales.

Als u daarentegen op Year wilt sorteren, moet u Year naar het begin van Sorteren slepen. Het staafdiagram wordt vervolgens bijgewerkt en gesorteerd op Year.

Staafdiagram gesorteerd op Year.

InformatieIn staafdiagrammen met meerdere dimensies is het sorteren vergrendeld op de eerste dimensie. Op deze dimensie zijn groepen en stapels gebaseerd en bij sortering op een andere dimensie of meting zouden deze groepen op ongewenste wijze worden opgesplitst. Als u nog steeds wilt sorteren op de metingswaarde, gebruikt u de optie Sorteren op uitdrukking voor de eerste dimensie onder Sorteren.

Sorteren in de secties voor dimensies en metingen

Hoewel u de sorteervolgorde hoofdzakelijk instelt onder Sorteren, kunt u tevens de volgorde aanpassen in de sectie Gegevens van het eigenschappenvenster onder Dimensies en Metingen. In Dimensies kunt u de prioriteitsvolgorde wijzigen tussen de verschillende dimensies door deze te slepen en in Metingen, kunt u de metingen slepen om de sorteervolgorde te wijzigen. Plaats de cursor op de sleepbalken sleepbalken en sleep de dimensie of meting om de volgorde aan te passen. Wijzigingen worden weergegeven in de visualisatie.

Interne sortering

U kunt niet alleen de sorteervolgorde instellen tussen dimensies en metingen, maar u kunt ook de interne sorteervolgorde instellen, onder Sorteren.

Klik op de naam van de dimensie of meting om de instellingen te openen en klik op de sorteerknop om naar Aangepast te gaan. In de volgende tabel worden de interne prioriteitsvolgorde bij sorteren en sorteeropties weergegeven. De sortering is oplopend of aflopend.

Sorteeropties

  • Sorteren op uitdrukking (Voer een uitdrukking in om op te sorteren. Alleen beschikbaar voor dimensies.
  • Numeriek sorteren
  • Alfabetisch sorteren

Ook kunt u sorteren op laadvolgorde door over te schakelen naar Aangepast en alle sorteeropties niet geselecteerd te laten.

Als u een aangepaste volgorde voor een veld instelt, zal die aangepaste volgorde elke in Sortering geselecteerde interne sorteervolgorde negeren.

Ga voor meer informatie naar De volgorde van dimensiewaarden aanpassen.

Standaardsortering

Standaard worden de dimensies en metingen gesorteerd in de volgorde waarin ze zijn toegevoegd, met het laatst toegevoegde item als laatste. Elke dimensie wordt intern gesorteerd op de meest gangbare wijze voor dat type gegevens. Getallen worden numeriek gesorteerd, oplopend. Tekst wordt alfabetisch gesorteerd, oplopend.

Standaard sorteren in visualisaties
Visualisatie Beschrijving
Staafdiagram

Standaard wordt een staafdiagram met één meting en één dimensie gepresenteerd met verticale staven gesorteerd in aflopende volgorde voor de meting.

Als een dimensie minder dan 10 waarden heeft, vindt het sorteren plaats per dimensie, alfabetisch.

Boxplot Standaard wordt een boxplot gesorteerd op de middenlijn. U kunt ook sorteren op de eerste whisker, het begin van de box, het einde van de box of de laatste whisker.
Combinatiediagram Gesorteerd op het als eerste toegevoegde item, de dimensie of de meting.
Verdelingsplot Standaard wordt een verdelingsplot gesorteerd op de buitenafmeting.
Filtervak

Standaard worden gegevens in filtervakken oplopend gepresenteerd.

Meter

Een meter maakt gebruik van slechts één metingswaarde, de eerste onder Metingen.

Histogram Het histogram heeft geen sectie Sorteren.
KPI Standaard wordt de als eerste toegevoegde meting de hoofdwaarde.
Lijndiagram

Standaard wordt een lijndiagram gesorteerd op de dimensie.

Kaart Een kaartlaag kan slechts één dimensie hebben. Door middel van sorteren wordt bepaald in welke volgorde punten of gebieden aan de kaart worden toegevoegd.
Cirkeldiagram

Een cirkeldiagram gebruikt één meting en één dimensie. Standaard wordt een cirkeldiagram gesorteerd op de meting in aflopende volgorde.

Spreidingsplot

De spreidingsplot heeft geen sectie Sorteren, maar de volgorde van de metingen bepaalt waar deze worden gebruikt. De eerste meting wordt gebruikt op de X-as, de tweede meting wordt gebruikt op de Y-as en de derde (optionele) meting wordt gebruikt voor de bellengrootte (deze wordt gebruikt voor het instellen van de kleur bij gegevensverzamelingen) in de spreidingsplot. U kunt slechts één dimensie hebben in een spreidingsplot.

Tabel

Standaard presenteert de kolom de dimensies en metingen in de volgorde waarin deze zijn toegevoegd.

Sorteervolgorde van rijen: De tabel wordt standaard gesorteerd in oplopende volgorde op de eerste dimensie of meting onder Sorteren. U kunt de sortering tijdelijk wijzigen door te klikken op de koptekst van de rij waarop u wilt sorteren. Eén klik – oplopende volgorde; twee klikken – aflopende volgorde.

Tekst en afbeelding

De tekst- en afbeeldingsvisualisatie heeft geen sectie Sorteren, maar u kunt de metingstokens in de visualisatie wel slepen om de volgorde te wijzigen.

Structuuroverzicht

Het structuuroverzicht heeft geen sectie Sorteren. De sortering is automatisch op grootte van de meting.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!