Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Düğme

Düğmeleri kullanarak şunları yapabilirsiniz:

 • Uygulamanızda kolay seçim ve gezinti için hızlı bağlantılar ekleme

 • Verileri yeniden yükleme

Ne zaman kullanılır?

Bu düğme, şunları sağlayarak uygulama kullanıcısına yardımcı olmak istediğinizde kullanışlıdır:

 • Önceden tanımlanmış seçimler veya seçim denetimleri
 • Diğer sayfalara, hikayelere veya web sitelerine gezinti bağlantıları
 • Bir uygulamada verileri yeniden yükleme işlevselliği

Kendinize ait bir uygulamada verileri yeniden yükleyebilirsiniz. Uygulamayı kullananların uygun erişim haklarına sahip olması gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Erişim denetimini tasarlama (yalnızca İngilizce).

Bir sayfada kullanılan düğmelere örnek

Qlik Sense'te göründükleri haliyle dört düğme.

Düğme oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada bir düğme oluşturabilirsiniz. Bu, bir seçim yapan ve sonra başka bir sayfaya giden bir düğmenin nasıl oluşturulacağını gösterir. Yalnızca işlemi uygulayan veya yalnızca gezinti gerçekleştiren bir düğme de oluşturulabilir.

 1. Grafikler altındaki Varlık panelinden bir Button nesnesini sayfaya sürükleyin.
 2. Özellikler panelinde Actions bölümünde Add action öğesine tıklayın.
 3. Kullanmak istediğiniz işlemi seçin.

  Bazı işlemler için işlemin ayrıntılarını sağlamanız gerekir. Örneğin, Alandan değerler seç işlemi için bir alan ve alanda hangi değerin seçileceğini belirlemeniz gerekir.

 4. Gezinti bölümünde hangi gezinti seçeneğinin kullanılacağını seçin. Başka bir sayfaya, hikayeye veya web sitesine gidebilirsiniz.
 5. Özellikler panelinde General bölümündeki Label seçeneğinde düğmenin etiketini ayarlayın.

Şimdi bir veri seçimi yapan ve sonra seçtiğiniz uygulamadaki yere giden bir düğmeniz olacaktır.

İşlemi ayarlama

Düğmeye tıklandığında gerçekleştirilecek bir veya daha fazla işlem ekleyebilirsiniz. Bazı işlemler için işlemin ayrıntılarını sağlamanız gerekir.

İşlemler, Actions bölümünde listelendikleri sırayla gerçekleştirilir. Sürükleyerek bir işlemin sırasını değiştirebilirsiniz.

Düğmedeki ifadelerin ne zaman değerlendirileceğini değiştirmek için Çalışma zamanı değerlendirmesi seçeneğini açık veya kapalı olarak değiştirin. Bu ayar kapalıysa düğmedeki ifadeler (örneğin, bir değişkeniçin değer ifadesi) birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilir. Ayar açık olduğunda her bir eylem için ifadeler, eylemin çalışma zamanında değerlendirilir. Bu, bir eylemde ayarlanan ifade değerlerinin zincirde gelecekteki eylemlere taşınmasına olanak tanır.

İpucu notuDüğmenin yalnızca gezinti gerçekleştirmesini istiyorsanız bir işlem eklemeniz gerekmez.

İlgili video içeriği

Bir düğme eylemi, sayfa eylemleri ayarına benzer şekilde yapılandırılır. Önemli farklar şunlardır:

 • Sayfa odak nesne olduğunda sayfa eylemleri özellikler panelindeki Eylemler altından yapılandırılabilir.

 • Düğme seçili olduğunda, düğme eylemleri özellikler panelindeki Eylemler ve Gezinme atından yapılandırılabilir.

 • Düğme ve sayfalar için farklı eylem seçenekleri mevcuttur.

Sayfaların eylem yapılandırılmasına yönelik açıklayıcı video içeriği için bkz. Sayfalara eylemler ekleme.

Seçim imi uygula

Seçtiğiniz bir yer işaretinde tanımlanan seçimi uygulayabilirsiniz.

Tüm bölümleri temizle

Uygulamada tüm durumlardaki seçimlerin tümünü temizleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Diğer alanlardaki seçimleri temizle

Belirttiğiniz alan dışında tüm alanlardan seçimleri temizleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Belirtilen alanda herhangi bir seçim yapılmamışsa, bu alandaki tüm değerler seçilir.

Seçimlerinizde ileri gidin

Seçim geçmişinizde bir adım ileri gidebilirsiniz.

Seçimlerinizde geri gidin

Seçim geçmişinizde bir adım geri gidebilirsiniz.

Alandaki seçimleri temizle

Belirttiğiniz bir alandan tüm seçimleri temizleyebilirsiniz.

Tüm seçimleri kilitle

Uygulamadaki tüm seçimleri kilitleyebilirsiniz.

Belirli bir alanı kilitle

Belirttiğiniz bir alanda seçimleri kilitleyebilirsiniz.

Tüm seçimlerin kilidini kaldır

Uygulamadaki tüm seçimlerin kilidini kaldırabilirsiniz.

Belirli bir alanın kilidini kaldır

Belirttiğiniz bir alanda seçimlerin kilidini kaldırabilirsiniz.

Bir alandaki tüm değerleri seç

Belirttiğiniz bir alanda tüm değerleri seçebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Alandan değerler seç

Belirttiğiniz bir alanda bir değer listesini seçebilirsiniz. Seçilecek değerleri noktalı virgülle ayırın. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Bilgi notuAlanlar tarih, zaman damgası ya da para veri türü ile kullanılamaz.
Bilgi notuBu düğme eylemi, metin olarak saklanan veya sınıflandırılan sayısal değerleri seçmez. Bu amaç için Arama ölçütleriyle eşleşen değerleri seç eylemini kullanın.

Arama ölçütleriyle eşleşen değerleri seç

Belirttiğiniz bir arama ölçütünden arama sonuçlarıyla eşleşen tüm değerleri seçebilirsiniz. Arama ölçütünü dize olarak belirtmelisiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

 • Bir ifade kullanmak istiyorsanız ifadeyi tek tırnak içine almanız gerekir; örneğin, ='=Sum([Satış Miktarı]) > 200000'.
 • Belirli bir dizeyi aramak istiyorsanız joker karakterler (*, ?,^) kullanmalısınız. Joker karakterler kullanmazsanız yalnızca tam olarak eşleşen dizeler seçilir.

Alternatifleri seç

Belirttiğiniz bir alandaki tüm alternatif değerleri seçin. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Döngüsel boyuta git

Alanları ileriye veya geriye doğru seçilen bir döngüsel boyutta döngüye alın.

Sınırlamalar

Döngüsel boyuta git için aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

 • Qlik Sense Mobile içinde, Döngüsel boyuta git eylemi olan düğmeler yalnızca düğme bir kapsayıcı içindeyse boyut döngüsüne girer.

 • Qlik Sense Mobile içinde, Döngüsel boyuta git eylemi olan düğmeler çevrimdışı modda boyut döngüsüne girmez.

Hariç tutulanı seç

Belirttiğiniz bir alandaki tüm hariç tutulan değerleri seçin. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Bir alandaki olası değerleri seç

Belirttiğiniz bir alandaki tüm olası değerleri seçin. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Alan seçimine geç

Geçerli seçim ve bir arama dizesi tarafından tanımlanan seçimler ekleyen bir seçim arasında geçiş yapacak şekilde düğmeyi ayarlayabilirsiniz. Arama dizesinde joker karakter kullanabilirsiniz. Bir değer listesi tanımlamak istiyorsanız (A|B) biçimini kullanmanız gerekir; burada A ve B, seçilecek değerlerdir.

Değişken değerini ayarla

Bir değişkene değer atayabilirsiniz.

Verileri yeniden yükleme

Verileri yeniden yüklemek için yükleme komut dosyasını çalıştırabilirsiniz.

Ayrıca Kısmi yeniden yükleme'yi de seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Kısmi yeniden yükleme.

Dinamik görünümleri yenile

Geçerli seçime göre sayfadaki tüm dinamik nesnelerin görüntülerini yeniler.

Gezinti

Düğmeye tıklandığında başka bir sayfaya mı, hikayeye mi yoksa web sitesine mi gidileceğini seçebilirsiniz. Basit bir gezinti düğmesi oluşturmak istiyorsanız bir işlem belirtmeniz gerekmez. Bir düğmenin aynı anda yalnızca bir gezinti seçeneği olabilir.

Bilgi notuHikayelerde gezinti desteklenmez.

Sonraki sayfaya git

Sıradaki sonraki sayfaya geç.

Önceki sayfaya git

Sıradaki önceki sayfaya git.

Son sayfaya git

Son sayfaya git.

İlk sayfaya git

İlk sayfaya gidin.

Sayfaya git

Belirli bir sayfaya gidin ve isteğe bağlı olarak sayfada belirli bir grafiği vurgulayın.

Sayfa altına istenen sayfanın adını girin veya listeden seçin. Grafik Kimliği altına grafiğin nesne kimliğini girin veya listeden istediğiniz grafiği seçin.

İpucu notu

Nesne kimliğini aşağıdaki yöntemlerden biriyle alabilirsiniz:

 • URL'nize /options/developer ekleyin. Ardından grafiğe sağ tıklayın ve Geliştirici seçenekleri simgesiGeliştirici seçeneğine tıklayın.

 • Belirli grafik türleri için ObjectId grafik fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin herhangi bir hesaplamayla birlikte boyut olarak =ObjectId() ekleyin. Grafik kimliği görüntülenir ve gelecekte başvurmak üzere bunu not edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. ObjectId - grafik fonksiyonu.

Sayfa kimliğiyle belirlenen sayfaya git

Belirli bir sayfaya git. İstenen sayfanın kimliğini girin. Sayfa açıkken tarayıcının URL'sinde sayfanın kimliğini bulabilirsiniz. /sheet/ bölümünden sonra gelir ve sonrasında da / yer alır.

Örnek: Sayfa URL'si

qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis

Bu örnekte sayfanın kimliği 7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531 şeklindedir.

Hikayeye git

Belirli bir hikayeye git. İstenen hikayenin adını girin veya listeden seçin.

Web sitesi veya e-posta açın

Belirli bir Web sitesini veya e-posta istemcisini aç. Gidilecek URL 'yi girin. İsteğe bağlı olarak, web sitesinin veya e-posta istemcisinin aynı pencerede açılması için Aynı pencerede aç'ı seçin.

İsteğe bağlı uygulama oluştur

Geçerli seçime bağlı olarak isteğe bağlı bir uygulama oluşturur. İsteğe bağlı bir uygulama gezinti bağlantısı seçmelisiniz (bkz. İsteğe bağlı uygulama oluşturma). Uygulama oluşturulurken uygulamanın durumu görüntülenir.

Düğmeye stil verme

Özellikler panelindeki Görünüm altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için Görünüm > Sunum altındaki Stil seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, Genel ve Grafik sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz. Tümünü sıfırla'ya tıklamak gerek Genel'deki gerekse Grafik'teki stilleri sıfırlar.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. Bir görselleştirmeye özel stil uygulama.

Simge ekleme

GörünümSimge altında düğmeye bir simge ekleyebilirsiniz. Bir dizi ön ayar seçeneği arasından seçim yapın.

Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni Görünüm > Genel altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için Başlıkları göster ayarını kapalı olarak değiştirin.

Ayrıca, düğme Etiketi için metni ayarlayabilirsiniz.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

 1. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 2. Genel sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:

  • Başlık

  • Alt başlık

  • Dipnot

 3. Grafik sekmesinde, Etiket düğmesi için metin özelliklerini ayarlayın. Yazı tipini, vurgu stilini, metin hizalamasını, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın.

  Ayrıca, Düzen davranışı altında bu etiket ile ilgili olarak çeşitli metin düzeni seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

  • Duyarlı: Etiket'in yazı tipi boyutunu ayarlayabilir, düğme boyutu ve metin uzunluğuna bağlı olarak ek metin boyutu ayarlamaları uygulayabilirsiniz. Ayarlamalar, tüm metin içeriğini düğmeye sığdıracak şekilde yapılır.

  • Sıvı: Etiket'in yazı tipi boyutunu ayarlayabilir, ek metin boyutu ayarlamalarını yalnızca düğme boyutuna göre uygulayabilirsiniz. Metnin bu şekilde yeniden ölçeklendirilmesi metin uzunluğuyla ilgili değildir. Metin çok uzunsa sonuna üç nokta eklenir.

  • Sabit: Etiket'in yazı tipi boyutunu piksel cinsinden ayarlayabilirsiniz. Metin çok uzunsa sonuna üç nokta eklenir.

Arka planı özelleştirme

Genel arka planının yanı sıra düğmenin kendisinin arka planını da özelleştirebilirsiniz. Her birinin arka planını bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz. Arka plan seçenekleri, özellikler panelinde GörünümSunum'u genişletip Stil seçeneğine tıklayarak yapılandırılabilir.

Genel arka planı ayarlama

Düğmenin genel arka planı, düğmenin kendisi tarafından kısmen kaplanan başlık alanının yanı sıra grafiğin kendisini de kapsar.

 1. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 2. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 3. Stil panelinin Genel sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilir ve aynı zamanda medya kitaplığınızdaki bir görüntüyü arka plan olarak ayarlayabilirsiniz.

  Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.

  Bir arka plan görüntüsü kullanırken, görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Düğmenin arka planını ayarlama

Düğmenin arka planı, kullanıcının eylemi gerçekleştirmek için üzerine tıklayabileceği kısmı da kapsar.

 1. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 2. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 3. Stil panelinin Grafik sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilir ve aynı zamanda medya kitaplığınızdaki bir görüntüyü arka plan olarak ayarlayabilirsiniz.

  Bir arka plan görüntüsü kullanırken, görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Düğmenin etkileşimli kısmının kenarlığını ayarlama

Düğmede kullanıcının amaçlanan eylemi gerçekleştirmek için etkileşimde bulunduğu kısmın kenarlığını ayarlayabilirsiniz.

 1. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 2. Grafik sekmesindeki Kenarlık altında, düğmede görüntülemek için kenarlığı Açık olarak ayarlayın.

 3. Köşe yarıçapı ve genişliğini ayarlayın.

 4. Tek bir renk olarak veya bir ifade ile kenarlığın rengini ayarlayın.

Nesnenin tamamının kenarlığını ve gölgesini özelleştirme

Düğmenin bulunduğu nesnenin tamamının kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz. Tıklanabilir düğmenin kendi kenarlığını da ayarlayabileceğinizi unutmayın.

 1. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 2. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 3. Biçimlendirme panelinin Genel sekmesinde Kenarlık'ın altında Dış Çizgi boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

 4. Kenarlık için bir renk seçin.

 5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için Köşe yarıçapını ayarlayın.

 6. Genel sekmesinde Gölge'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için Yok'u seçin.

Düğmeyi devre dışı bırakma ve etkinleştirme

Grafiği etkinleştir bölümünden bir hesaplama koşulu belirleyerek grafiği etkinleştirebilirsiniz. Koşulun sonucu 0 olursa düğme devre dışı bırakılır.

Dashboard bundle içinde Button for navigation öğesinden dönüştürme

Mevcut bir Button for navigation denetimini düğmeye dönüştürebilirsiniz. Dönüştürme yapılırken bazı sınırlamalar vardır.

 • Düzenleme moduna geçmeye yönelik gezinti seçeneği (Switch to edit mode) desteklenmez.
 • Bir değer seçme ve alanı kilitleme işlemi (Select a value and lock field) desteklenmez. Bu, iki ardışık işleme dönüştürülür: Bir alandaki tüm değerleri seç ve Belirli bir alanı kilitle.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!