Ga naar hoofdinhoud

class - script- en grafiekfunctie

De functie class wijst de eerste parameter toe aan een klasse-interval. Het resultaat is een duale waarde met a<=x<b als de tekstwaarde, waarbij a en b de boven- en ondergrens van het bereik zijn, en met de ondergrens als numerieke waarde.

Syntaxis:  

class(expression, interval [ , label [ , offset ]])

Argumenten:  

Argumenten voor class
Argument Beschrijving
interval Een getal dat de bin-breedte aanduidt.
label Een willekeurige tekenreeks die de 'x' in de resultaattekst kan vervangen.
offset Een getal die kan worden gebruikt als verschil met het standaardbeginpunt van de classificatie. Het standaardbeginpunt is meestal 0.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden 1-3 en resultaten
Voorbeeld Resultaat
class( 23,10 ) retourneert '20<=x<30'
class( 23,5,'value' ) retourneert '20<= value <25'
class( 23,10,'x',5 ) retourneert '15<=x<25'

In dit voorbeeld laden we een tabel die de naam en leeftijd van personen bevat. Wij willen een veld toevoegen dat elke persoon classificeert op basis van een leeftijdsgroep met een interval van tien jaar. De brontabel ziet er als volgt uit:

Brontabel
Name Age
John 25
Karen 42
Yoshi 53

U kunt het classificatieveld voor de leeftijdsgroep toevoegen door een voorafgaande load-opdracht toe te voegen via de functie class. In dit voorbeeld laden we de brontabel met behulp van inline-gegevens.

LOAD *, class(Age, 10, 'age') As Agegroup; LOAD * INLINE [ Age, Name 25, John 42, Karen 53, Yoshi];

 

De resulterende gegevens die worden geladen zien er als volgt uit:

Resultatentabel
Name Age Agegroup
John 25 20 <= age < 30
Karen 42 40 <= age < 50
Yoshi 53 50 <= age < 60

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com