Gå till huvudinnehåll

class - skript- och diagramfunktion

class-funktionen kopplar den första parametern till ett klassintervall. Resultatet är ett dualt värde med a<=x<b som textvärde, där a och b är de övre och nedre gränserna av bin, och det nedre gränsvärdet ett numeriskt värde.

Syntax:  

class(expression, interval [ , label [ , offset ]])

Argument:  

Class-argument
Argument Beskrivning
interval Ett tal som anger bin-bredden.
label Valfri sträng som kan ersätta 'x' i den resulterande texten.
offset Ett tal som kan användas som förskjutning från standardstartpunkten i klassificeringen. Startpunkten är normalt 0.

Exempel och resultat:  

Exempel 1–3 med resultat
Exempel Resultat
class( 23,10 ) returnerar '20<=x<30'
class( 23,5,'value' ) returnerar '20<= value <25'
class( 23,10,'x',5 ) returnerar '15<=x<25'

I det här exemplet laddar vi en tabell som innehåller namn och ålder på olika personer. Vi vill lägga till ett fält som klassificerar varje person utifrån en åldersgrupp med ett intervall på tio år. Så här ser källtabellen ut:

Källtabell
Name Age
John 25
Karen 42
Yoshi 53

Om du vill lägga till klassificeringsfältet för åldersgrupp kan du lägga till en föregående load-sats med hjälp av class-funktionen. I detta exempel laddar vi källtabellen med inline-data:

LOAD *, class(Age, 10, 'age') As Agegroup; LOAD * INLINE [ Age, Name 25, John 42, Karen 53, Yoshi];

 

Resulterande data som laddas ser nu ut så här:

Resultattabell
Name Age Agegroup
John 25 20 <= age < 30
Karen 42 40 <= age < 50
Yoshi 53 50 <= age < 60

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com