Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Charakterystyka struktur danych

Instrukcje ładowania danych

Do ładowania danych służą instrukcje LOAD lub SELECT. Każda z tych instrukcji powoduje wygenerowanie tabeli wewnętrznej. Tabelę można sobie wyobrazić jako listę obiektów pewnego typu — każdy wiersz (rekord) jest wtedy kolejną instancją obiektu tego typu, a każde pole (kolumna) określa atrybut lub właściwość obiektu.

Reguły

Ładowanie danych do QlikView podlega następującym regułom:

  • QlikView nie rozróżnia tabel generowanych za pośrednictwem instrukcji LOAD od tabel generowanych za pośrednictwem instrukcji SELECT. W przypadku ładowania kilku tabel nie jest zatem istotne, czy dana tabela została załadowana z użyciem instrukcji LOAD, SELECT lub obu tych instrukcji.
  • Z punktu widzenia logiki QlikView kolejność pól w instrukcji i w pierwotnej tabeli w bazie danych jest nieistotna.
  • Nazwy pól są używane podczas dalszego przetwarzania w celu identyfikowania i kojarzenia pól. Jest w nich rozróżniana wielkość liter, przez co często konieczna jest zmiana nazw pól w skrypcie.

Wykonywanie skryptu

Kolejność działań w przypadku typowej instrukcji LOAD lub SELECT jest mniej więcej następująca:

  1. obliczenie wartości wyrażeń,
  2. zmiana nazw pól z użyciem , as
  3. zmiana nazw pól z użyciem , alias
  4. kwalifikacja nazw pól,
  5. mapowanie danych w przypadku zgodnych nazw pól,
  6. zapisanie danych w tabeli wewnętrznej.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com