Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Veri yapılarını anlama

Veri yükleme deyimleri

Veriler LOAD veya SELECT deyimleriyle yüklenir. Bu deyimlerden her biri bir dahili tablo oluşturur. Tablo her zaman bir şeylerin listesi olarak görülebilir; bu durumda her kayıt (satır), nesne türünün yeni bir örneği ve her alan (sütun), nesnenin özel bir özniteliği veya özelliği olur.

Kurallar

QlikView'e veri yüklerken aşağıdaki kurallar geçerlidir:

  • QlikView, bir LOAD veya SELECT deyimiyle oluşturulan tablolar arasında herhangi bir fark oluşturmaz. Bu, birkaç tablonun yüklenmesi durumunda, tabloların LOAD veya SELECT deyimleriyle veya ikisinin bir karışımıyla yüklenmiş olmasının fark yaratmayacağı anlamına gelir.
  • Deyimdeki veya veritabanında bulunan ilk tablodaki alanların sıralaması, QlikView mantığına göre rastgeledir.
  • Alan adları, sonraki işlemde alanların tanımlanması ve ilişkilerin oluşturulması için kullanılır. Bunlar büyük/küçük harf duyarlıdır; bu da genellikle kodda alanların yeniden adlandırılmasını gerekli kılar.

Kodun yürütülmesi

Tipik bir LOAD veya SELECT deyimi için, olayların sıralaması kabaca şu şekildedir:

  1. İfadelerin değerlendirilmesi
  2. Alanların ile yeniden adlandırılması as
  3. Alanların ile yeniden adlandırılması alias
  4. Alan adlarının nitelendirilmesi
  5. Alan adlarının eşleşmesi durumunda verilerin eşlenmesi
  6. Verilerin bir dahili tabloda depolanması

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com