Ga naar hoofdinhoud

Verbinden met gegevensbron

Dit dialoogvenster wordt gebruikt om verbinding te maken met een ODBC-gegevensbron. Het dialoogvenster wordt geopend als u op de knop Verbinden hebt geklikt op de pagina Gegevens van het functievenster in het dialoogvenster Script bewerken als de databaseoptie ODBC is gekozen.

Kies op deze pagina de gegevensbron. Standaard worden alleen de systeem-DSN's weergegeven. Selecteer Gebruikers-DSN's tonen om alle DSN's weer te geven.

U kunt, indien nodig een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven voor de gegevensbron. De verbinding kan tevens worden getest door op de knop Verbinding testen te klikken.

Klik tot slot op de knop OK. De CONNECT-opdracht is gereed.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com