Ga naar hoofdinhoud

Uitdrukkingsoverzicht

In dit dialoogvenster worden alle document-, werkblad- en werkbladobjectuitdrukkingen in één lijst weergegeven. Vanuit deze lijst kunt u uitdrukkingen één voor één bewerken of een opdracht voor zoeken/vervangen uitvoeren voor meerdere uitdrukkingen tegelijkertijd. Selecteer een of meer uitdrukkingen in de lijst. Een geselecteerde regel wordt in het zwart weergegeven. Klik onder de laatste uitdrukking om de selectie ongedaan te maken.

In de linkerbovenhoek van het dialoogvenster kunt u meerdere selectievakjes inschakelen.

  • Grafiekuitdrukkingen

  • Grafiekkenmerken

  • Kleuruitdrukkingen

  • Voorwaarden tonen

  • Overige uitdrukkingen

Opdrachten uitdrukking
Opdracht Beschrijving
Kolommen... Hiermee wordt het dialoogvenster Kolommen geopend waarin u kunt bepalen welke kolommen worden weergegeven in het dialoogvenster Uitdrukkingsoverzicht. De kolom Uitdrukking kan niet worden uitgeschakeld.
Zoeken/vervangen... Hiermee wordt het dialoogvenster Zoeken/vervangen geopend, waarin u in de huidige lijst met uitdrukkingen specifieke tekst kunt zoeken en vervangen. U kunt de inhoud van meerdere of alle uitdrukkingen tegelijk wijzigen.
Exporteren... Met deze knop kunt u de tabel eronder naar een tekstbestand exporteren.
Toepassen Hiermee worden wijzigingen in de lijst toegepast op het document, werkbladen en werkbladobjecten, zonder dat u het dialoogvenster hoeft te verlaten. Als u deze opdracht gebruikt, blijven tot dan toe gemaakte wijzigingen behouden, zelfs als u Annuleren gebruikt om het dialoogvenster te verlaten.
Bewerken... Nadat u een uitdrukking in de lijst hebt geselecteerd, kunt u met deze knop het dialoogvenster Uitdrukking bewerken openen voor de geselecteerde uitdrukking.

De lijst met uitdrukkingen in het onderste gedeelte van het dialoogvenster kan de volgende kolommen bevatten, gebaseerd op instellingen in het dialoogvenster Kolommen (zie verderop):

Uitdrukkingskolommen
Kolom Beschrijving
Werblad-ID Het werkblad-ID van het werkblad waarin de uitdrukking voorkomt. Leeg voor documentuitdrukkingen.
Werkbladnaam De naam (tabbladtitel) van het werkblad waarin de uitdrukking voorkomt. Leeg voor documentuitdrukkingen.
Object-ID Het werkbladobject-ID van het werkblad waarin de uitdrukking voorkomt. Leeg voor document- en werkbladuitdrukkingen.
Objectnaam De naam van het object waarin de uitdrukking voorkomt.
Locatie De locatie van de uitdrukking in eigenschappen met een 'vriendelijke naam’, dat wil zeggen een eenvoudige uitleg van het type uitdrukking.
Label Het label van de hoofduitdrukking van het object.
Locatie (volledig) De exacte locatie van de uitdrukking binnen de eigenschappenstructuur. De notatie komt overeen met de objecteigenschappenhiërarchieën van de QlikView-automatiseringsinterface, die uitgebreid wordt toegelicht in de QlikView API-handleiding.
Uitdrukking De uitdrukkingsdefinitie.

Wijzigingen die via dit dialoogvenster zijn gemaakt, kunnen ongedaan worden gemaakt door de opdracht Ongedaan maken.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com