Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Lokale bestanden openen

Dit dialoogvenster wordt geopend met de knop Tabelbestanden in het dialoogvenster Script bewerken .

In het dialoogvenster Lokale bestanden openen kunnen de tabelbestanden worden opgegeven die geladen moeten worden. Voor het selecteren van meerdere bestanden, kunt u op Ctrl drukken en klikken of u kunt op Shift drukken en klikken. Als er op de knop OK wordt gedrukt, wordt het geselecteerde bestand in de wizard Bestand geïnterpreteerd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com