Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Wizard Aan de slag

De wizard Aan de slag u om in enkele stappen een QlikView-document te maken door gegevens te laden en een grafiek te maken:

De wizard Aan de slag starten

De wizard Aan de slag wordt gestart wanneer u een nieuw QlikView-document start.

Op de eerste pagina van de wizard kunt u instellen of u de wizard wel of niet wilt weergeven bij het maken van een nieuw QlikView-document. Deze instelling kan ook in het dialoogvenster Gebruikersvoorkeuren worden opgegeven, dat via het menu Instellingen kan worden geopend.

Stap 1 - Een gegevensbron selecteren

De wizard werkt alleen met Excel-bestanden. Blader naar het bestand met de gegevens. Alleen het eerste werkblad in een Excel-bestand wordt geladen. Als u gegevens in een andere indeling dan Excel hebt, moet u met de scripteditor de gegevens selecteren.

Klik op Gegevens invoegen als u gegevens van ons wilt lenen.

Klik op Volgende stap om door te gaan.

Stap 2 - Gegevens presenteren

Controleer de presentatie van de gegevens en selecteer of de eerste rij in het Excel-werkblad als kop wordt gebruikt, of voer een nieuwe in. Kolomkoppen worden ook veldnamen genoemd.

Als u vooraf gedefinieerde koppen uit de gegevensbron wilt gebruiken, selecteert u Kolomkoppen van gegevensbestand gebruiken. Als u uw eigen kolomkoppen wilt maken, selecteert u Kolomkoppen toevoegen. Elke kolom krijgt een kop in de vorm van A, B enzovoort. Als u nieuwe koppen wilt invoeren, klikt u op de kop (bijvoorbeeld op A) en typt u de nieuwe kop. Klik op Enter als u dezelfde kop wilt gebruiken.

Klik op Volgende stap om door te gaan.

Stap 3 - Bestand opslaan

Blader in het dialoogvenster Opslaan als naar de map waar het QlikView-bestand moet worden opgeslagen en voer een bestandsnaam in.

Klik op Opslaan om het dialoogvenster te sluiten.

Klik op de knop Opslaan als... om het dialoogvenster Opslaan als opnieuw te openen als u het bestandspad wilt invoeren of wijzigen.

Klik op Volgende stap om door te gaan en een grafiek te maken.

Stap 4 - Een grafiektype kiezen

Selecteer het gewenste type grafiek dat u wilt maken door op het betreffende pictogram te klikken. De beschikbare grafiektypen zijn de meest gebruikte in QlikView. Nadat u de wizard hebt voltooid, kunt u teruggaan naar de grafiek en deze in elk ander QlikView-grafiektype wijzigen via het dialoogvenster Grafiekeigenschappen.

Klik op Volgende stap om door te gaan.

InformatieIn deze stap is de knop Terug uitgeschakeld.

Stap 5 - Uw grafiek vullen

Dimensie

Selecteer een dimensie in de vervolgkeuzelijst.

Dimensies definiëren de waarden waarvoor de grafiekuitdrukkingen worden berekend. Dimensies worden in tabelgrafieken gewoonlijk links getoond en in bijvoorbeeld staafgrafieken op de x-as.

Uitdrukking

Grafiekuitdrukkingen definiëren de berekende waarden in de grafiek. Uitdrukkingen worden in tabellen gewoonlijk rechts getoond en in bijvoorbeeld staafgrafieken op de y-as.

Uitdrukkingen in QlikView kunnen korte en eenvoudige maar ook lange en ingewikkelde berekeningen zijn. In deze stap kunt u drie vaak gebruikte uitdrukkingen kiezen.

  • Bereken de som van:
    Kies deze optie als u de numerieke som van een veld wilt zien, bijvoorbeeld sum(Verkoop). Kies vervolgens een op te tellen veld in de keuzelijst.
  • Bereken het gemiddelde voor:
    Kies deze optie als u het numerieke gemiddelde van een veld wilt zien, bijvoorbeeld avg(Score). Kies vervolgens een veld voor de berekening in de keuzelijst.
  • Tel het aantal:
    Kies deze optie als u het aantal waarden in een veld wilt zien, bijvoorbeeld count(Order-ID). Kies vervolgens in welk veld u de waarden wilt tellen in de vervolgkeuzelijst.

Klik op Een tweede grafiek maken als u nog een grafiek wilt maken. Hiermee gaat u terug naar stap 4.

Klik op Volgende stap om door te gaan.

Stap 6 - Object toevoegen voor het maken van selecties

Kies het type object dat u wilt gebruiken voor het maken van selecties.

Keuzelijsten:
Selecteer de velden waarvoor u keuzelijsten wilt maken. U kunt maximaal vijf velden selecteren in deze wizard, maar het is mogelijk om er meer toe te voegen nadat u het document hebt gemaakt.

Tabelobject:
Bij deze optie worden automatisch alle beschikbare velden opgenomen en in een tabel geplaatst.

Klik op Maken om de wizard te sluiten en het document te maken.

Na het uitvoeren van de wizard kunt u op elk gewenst moment dimensies en uitdrukkingen toevoegen of wijzigen via het dialoogvenster Grafiekeigenschappen. U opent het dialoogvenster met de grafiekeigenschappen door met de rechtermuisknop op de grafiek te klikken en Eigenschappen… te selecteren.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com