Ga naar hoofdinhoud

Wizard Bestand: Bron

Deze pagina bevat alle instellingen voor de bron van de tabel. De bron wordt doorgaans goed gedefinieerd zodra een bestand wordt geselecteerd in het dialoogvenster Bestand openen. Hier kunt u echter wijzigingen aanbrengen in de brondefinitie, wat vaak nodig is voor tabellen die bijvoorbeeld rechtstreeks uit internetpagina's zijn opgehaald. Door op de knop <Terug op de pagina Type te drukken, wordt de pagina Bron geopend.

Broninstellingen
Instelling Beschrijving
Lokaal bestand Voer het pad in naar een lokaal bestand of klik op Bladeren om het bestand te zoeken in een verkenner.
Internetbestand Voer het pad in naar het internetbestand.
Van veld Hiermee opent u het dialoogvenster Document gegevensbron waarin u de tabel en het veld kunt kiezen

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com