Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Fouten opsporen

Als u het script uitvoert in het hulpprogramma Fouten opsporen, kunt u gemakkelijker scriptfouten ontdekken. Met het hulpprogramma Fouten opsporen kunt u elke scriptopdracht controleren en de waarde van de variabelen onderzoeken terwijl het script wordt uitgevoerd.

U start het hulpprogramma Fouten opsporen door op de knop Fouten opsporen te klikken in het bovenste menu van het venster Script bewerken.

Het script wordt weergegeven in het venster in de bovenste helft van Fouten opsporen. De voortgang van de uitvoering van het script wordt aangeduid met een gele balk. U kunt onderbrekingspunten invoegen door te klikken op de rijnummers en ze verwijderen door er opnieuw op te klikken. Verwijder alle onderbrekingspunten door op de knop Wissen te klikken. Bij een onderbrekingspunt wordt de uitvoering van het script gestopt, totdat de instructie volgt om door te gaan.

De opdracht die op dat moment wordt uitgevoerd, wordt weergegeven in het middelste venster.

Statuscodes en eventuele scriptfouten worden in het venter links onderaan weergegeven. Dit is min of meer dezelfde informatie die u ziet in het venster Voortgang uitvoering script wanneer het script buiten Fouten opsporen wordt uitgevoerd.

Het venster rechtsonder bevat alle scriptvariabelen met de bijbehorende waarden. Variabelen met wijzigingen hebben een rode kleur.

Opties fouten opsporen
Optie Beschrijving
Onderbrekingspunten

Onderbrekingspunten die zijn ingesteld in het scriptvenster aan de rechterkant, kunnen worden gewist. Een onderbrekingspunt wordt als een rode stip weergegeven.

  • Wissen: Hiermee worden alle onderbrekingspunten gewist.
Fouten opsporen

Deze groep bevat instellingen waarmee wordt bepaald hoe het script wordt uitgevoerd in het hulpprogramma Fouten opsporen.

  • Uitvoeren: Dit is de normale uitvoering van het script. Het script wordt tot het einde of tot een onderbrekingspunt uitgevoerd.
  • Animatie toevoegen: Het script wordt net als hierboven uitgevoerd, maar met een korte pauze na elke opdracht. Zo kunt u de uitvoering van het script beter bewaken.
  • Stap: Hiermee wordt één scriptopdracht tegelijk uitgevoerd.
Beperkt laden Typ een getal in het onderstaande ringveld. Het getal dat wordt ingevoerd is het maximale aantal geaccepteerde records bij elke load- en select-opdracht. Dit is een erg handige manier om de uitvoering van script te beperken wanneer het script met live gegevens wordt getest.
Help De QlikView Help wordt geopend.
Hier stoppen Hiermee wordt het hulpprogramma Fouten opsporen gesloten maar worden de tot dusver geladen gegevens behouden.
Annuleren Hiermee wordt de uitvoering van het script afgebroken en worden alle geladen gegevens genegeerd.
Buffers

Hiermee opent u tabbladen waarop externe scriptbestanden worden weergegeven waarnaar wordt verwezen via $(include).

  • Openen: Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u een scriptbestand kunt openen. De inhoud van het bestand wordt weergegeven op een afzonderlijk tabblad en kan voor fouten opsporen worden gebruikt.
  • Sluiten: Hiermee wordt het huidige scripttabblad in de modus Fouten opsporen gesloten. Het hoofdtabblad kan niet worden gesloten.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com