Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Do..loop

do..loop kontrol ifadesi, mantıksal koşul sağlanıncaya kadar bir veya daha fazla deyimi yürüten bir kod yineleme yapısıdır.

Söz Dizimi:  

Do [ ( while | until ) condition ] [statements]
[exit do [ ( when | unless ) condition ] [statements]
loop[ ( while | until ) condition ]

 

Bilgi notudo..loop deyimi bir kontrol ifadesi olduğundan ve bu nedenle noktalı virgülle veya satır sonuyla bittiğinden, üç olası cümlesinin her biri (do, exit do ve loop) satır sınırını geçmemelidir.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
condition

True veya False olarak değerlendirilen bir mantıksal ifade.

statements

Bir veya daha fazla Qlik Sense kod deyiminden oluşan herhangi bir grup.

while / until

while veya until koşullu cümleleri herhangi bir do..loop deyimi içinde yalnızca bir kez görünmelidir; yani ya do öğesinden sonra ya da loop öğesinden sonra görünmelidir. Her bir koşul yalnızca karşılaşıldığı ilk seferde yorumlanır, ancak döngü içinde karşılaşıldığı her seferinde değerlendirilir.

exit do

Döngü içinde bir exit do cümlesiyle karşılaşılırsa, kodun yürütülmesi döngünün sonunu belirten loop cümlesinden sonra gelen ilk deyime aktarılır. Bir exit do cümlesi, when veya unless sonekinin isteğe bağlı kullanımıyla koşullu hale getirilebilir.

Örnek:  

// LOAD files file1.csv..file9.csv

Set a=1;

Do while a<10

LOAD * from file$(a).csv;

Let a=a+1;

Loop

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!