Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

If..then..elseif..else..end if

if..then kontrol ifadesi, bir veya daha fazla mantıksal koşula bağlı olarak farklı yolları takip etmesi için kod yürütmesini zorlayan komut seçim yapısıdır.

Kontrol ifadeleri genellikle kod yürütme akışını kontrol etmek için kullanılır. Grafik ifadesinde bunun yerine if koşullu işlevini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. if - kod ve grafik fonksiyonu.

Söz Dizimi:  

If  condition then

  [ statements ]

{ elseif condition then

  [ statements ] }

[ else

  [ statements ] ]

end if

 

if..then deyimi bir kontrol ifadesi olduğundan ve bu nedenle noktalı virgülle veya satır sonuyla bittiğinden, bu deyimin dört olası cümlesinin her biri (if..then, elseif..then, else ve end if) satır sınırını geçmemelidir.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız DeğişkenAçıklama
conditionTrue veya False olarak değerlendirilebilecek mantıksal bir ifade.
statementsBir veya daha fazla Qlik Sense kod deyiminden oluşan herhangi bir grup.

Örnek 1:  

if a=1 then

LOAD * from abc.csv;

SQL SELECT e, f, g from tab1;

end if

Örnek 2:  

if a=1 then; drop table xyz; end if;

Örnek 3:  

if x>0 then

LOAD * from pos.csv;

elseif x<0 then

LOAD * from neg.csv;

else

LOAD * from zero.txt;

end if

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!