Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

For..next

for..next kontrol ifadesi, sayaçlı bir kod yineleme yapısıdır. for ve next öğelerinin içine aldığı döngünün içindeki deyimler, belirtilen düşük ve yüksek sınırlar arasındaki sayaç değişkeninin her bir değeri için yürütülür.

Söz Dizimi:  

For counter = expr1 to expr2 [ step expr3 ]

[statements]

[exit for [ ( when | unless ) condition ]

[statements]

Next [counter]

 

expr1, expr2 ve expr3 ifadeleri yalnızca döngüye ilk girildiğinde değerlendirilir. Counter değişkeninin değeri döngü içinde deyimlerle değiştirilebilir ancak bu iyi bir programlama uygulaması değildir.

Döngü içinde bir exit for cümlesiyle karşılaşılırsa, kodun yürütülmesi döngünün sonunu belirten next cümlesinden sonra gelen ilk deyime aktarılır. Bir exit for cümlesi, when veya unless sonekinin isteğe bağlı kullanımıyla koşullu hale getirilebilir.

Bilgi notufor..next deyimi bir kontrol ifadesi olduğundan ve bu nedenle noktalı virgülle veya satır sonuyla bittiğinden, üç olası cümlesinin her biri (for..to..step, exit for ve next) satır sınırını geçmemelidir.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız DeğişkenAçıklama
counterBir değişken adı. counter öğesi next öğesinden sonra belirtilirse, karşılık gelen for öğesinden sonra bulunan öğeyle aynı değişken adı olmalıdır.
expr1Döngünün yürütülmesi gereken counter değişkeninin ilk değerini belirleyen bir ifade.
expr2Döngünün yürütülmesi gereken counter değişkeninin son değerini belirleyen bir ifade.
expr3Döngü her yürütüldüğünde counter değişkeninin artımını gösteren değeri belirleyen bir ifade.
conditionTrue veya False olarak değerlendirilen bir mantıksal ifade.
statementsBir veya daha fazla Qlik Sense kod deyiminden oluşan herhangi bir grup.

Örnek 1: Bir dosya dizisi yükleme

// LOAD files file1.csv..file9.csv

for a=1 to 9

LOAD * from file$(a).csv;

next

Örnek 2: Rastgele sayıda dosya yükleme

Bu örnekte, x1.csv, x3.csv, x5.csv, x7.csv ve x9.csv veri dosyaları olduğunu varsayıyoruz. if rand( )<0.5 then koşulu kullanılarak, yükleme rastgele bir noktada durdurulur.

for counter=1 to 9 step 2

set filename=x$(counter).csv;

if rand( )<0.5 then

exit for unless counter=1

end if

LOAD a,b from $(filename);

next

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!