Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Hesaplamalı boyutlar

Hesaplanan boyut oluşturmak için ifadeleri kullanabilirsiniz. Hesaplamalı boyut, bir veya daha fazla alan içeren bir ifadeden oluşur. Tüm standart fonksiyonlar kullanılabilir.

Bilgi notuPerformans nedenleriyle, tüm hesaplamaların veri yükleme düzenleyicisinde yapılması önerilir. Boyutlar grafikte hesaplandığında, Qlik Sense önce boyut değerlerini hesaplar ve ardından bu hesaplanan değerler için hesaplamaları toplar; bu, performansı kod dosyasındaki hesaplamalardan daha fazla etkiler.

Analiz sırasında boyut değerleri oluşturmak istemeniz, boyut değerlerinin seçimlere bağlı olması gibi durumlarda hesaplanan boyutlar veri analizinde güçlüdür.

Hesaplanan boyutlar, bir alanı değiştirmek istediğinizde de yararlı olur.

Hesaplanan boyut oluşturduğunuzda, bunu başka bir boyut olarak kullanabilirsiniz.

Örnek:  

Yılın her ayını içeren Calendar Month adlı bir alanınız var. Uygulamanızda, yılın ilk 6 ayının her biri için satışları gösteren bir tablo eklemek istiyorsunuz. Diğer aylar için toplamı görmek istiyorsunuz. Bu hesaplanan boyutu oluşturmak için bir ifadeyi kullanabilirsiniz.

Söz Dizimi:  

If ([Calendar Month] <7, [Calendar Month], 'Rest')

Daha fazla bilgi