Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Sınırlamalar ve dikkate alınacak noktalar

Data Movement gateway görevinde kaynak connector olarak SAP Uygulaması (DB) kullanılırken aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir.

Tüm veri görevleri için sınırlamalar ve dikkat edilecek hususlar

  • HR modülü kaynak olarak kullanılırken yalnızca saydam tablolar desteklenir.

  • STXL tablosu desteklenmez.
  • SAP HANA uç noktası tek bir örneğe bağlanacak şekilde yapılandırılabildiğinden, HA ortamında bir yük devretme gerçekleşmesi durumunda uç noktanın yeni örneğe işaret edecek şekilde manuel olarak yeniden yapılandırılması gerekir. Ardından tüm ilişkili görevleri yeniden yüklemelisiniz.

  • SAP bir Oracle arka uç veritabanı kullandığında ve VARDATA sütunu LONG RAW olarak tanımlandığında küme tabloları desteklenmez.

  • 4 baytlık emoji karakterleri olan Landing verileri desteklenmez.

Yalnızca çoğaltma görevleri için sınırlamalar ve dikkat edilecek hususlar

  • DROP TABLE DDL desteklenmez. Yakalanan tablonun yakalamasını durdurmak için görevi durdurmanız, tabloyu görev tablo listesinden kaldırmanız (veya desen olarak tanımlandıysa hariç tutmanız) ve ardından görevi sürdürmeniz gerekir. Tabloyu görev tablo listesinden kaldırdığınızda, size bu tabloyu ilgili İşletme Grubundan kaldırma seçeneği de sunulur.

  • CREATE TABLE DDL desteklenmez. Görev çalıştırması sırasında İşletme grubuna yeni tablo eklediğinizde ve tablo adı görev tablo listesi tanımına karşılık geldiğinde, tablo çoğaltması otomatik olarak başlatılmaz. Tablonun çoğaltıldığından emin olmak için görevi durdurmanız ve ardından sürdürmeniz gerekir.

Arka uç veritabanı türüne göre geçerli olan sınırlamalar hakkında bilgi için bk. SAP (Application) için kaynak connector ayarlama.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!