Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Korzystanie ze zmiennych w wyrażeniach

Zmienna w aplikacji Qlik Sense to kontener, w którym przechowywana jest wartość statyczna lub obliczenie, na przykład wartość liczbowa lub alfanumeryczna. W przypadku użycia tej zmiennej w aplikacji, wszelkie dokonywane w niej zmiany zostaną zastosowane wszędzie tam, gdzie jest ona używana. Zmienne można definiować z użyciem podglądu zmiennych albo w skrypcie przy użyciu Edytora ładowania danych. Do ustawiania wartości zmiennej służą instrukcje Let i Set w skrypcie ładowania danych.

WskazówkaGdy w wyrażeniach używane są zmienne, możliwa jest jednoczesna zmiana wyrażenia używanego w całej gamie wykresów przez prostą edycję zmiennej.

W celu otwarcia przeglądu Zmienne należy podczas edycji arkusza kliknąć zmienne na pasku edycji.

InformacjaPrzegląd Zmienne jest niedostępny w aplikacjach opublikowanych. Jeśli wymagane jest dodanie lub zmiana zmiennych w aplikacji publikowanej, należy użyć elementu sterującego do wprowadzania zmiennych, który jest dostępny w pakiecie Dashboard bundle. Więcej informacji zawiera temat Element sterujący Variable input

W przeglądzie zmiennych dostępne są następujące akcje:

  • Tworzenie nowej zmiennej.
  • Edytowanie wybranej zmiennej.

  • Usuwanie wybranej zmiennej.
InformacjaAby edytować lub usunąć zmienną zdefiniowaną w skrypcie, należy edytować skrypt.

Wyświetlanie przeglądu wszystkich zmiennych w aplikacji

W aplikacji nieopublikowanej można wyświetlić przegląd wszystkich zmiennych.

  • Podczas edycji arkusza kliknij zmienne na pasku edycji w arkuszu, aby otworzyć okno dialogowe zmiennych.

    Zostanie otwarte okno dialogowe zmiennych, w którym widoczna będzie lista wszystkich zmiennych w aplikacji wraz z ich ewentualnymi definicjami.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!