Ana içeriğe geç

Kod söz dizimine genel bakış

Kod içinde, mantığa dahil edilen veri kaynağının adı, tabloların adları ve alanların adları tanımlanır. Buna ek olarak, erişim hakları tanımındaki alanlar da kod içinde tanımlanır. Kod, art arda yürütülen bir dizi deyimden oluşur.

Qlik Sense komut satırı söz dizimi ve kod söz dizimi, Backus-Naur Biçimciliği (veya BNF) olarak adlandırılan bir gösterimde açıklanır.

Backus-Naur formalizmi nedir?

Yeni bir Qlik Sense dosyası oluşturulduğunda kodun ilk satırları zaten oluşturulmuş olur. Bu sayı yorumlama değişkenlerinin varsayılan değerleri işletim sisteminin bölge ayarlarından türetilir.

Veri yükleme düzenleyicisinde değişkenlerle çalışma

Sayı yorumlama değişkenleri

Kod, art arda yürütülen bir dizi kod deyiminden ve anahtar sözcüklerden oluşur. Tüm kod deyimleri bir noktalı virgül ";" işaretiyle sonlanmalıdır.

Kod deyimleri ve anahtar sözcükler

Yüklenen verileri dönüştürmek için LOAD deyimlerindeki ifadeleri ve fonksiyonları kullanabilirsiniz.

Kod ifadeleri

Sınırlayıcı olarak virgül, sekme veya noktalı virgüllerin bulunduğu bir tablo dosyası için LOAD deyimi kullanılabilir. Varsayılan olarak, LOAD deyimi dosyanın tüm alanlarını yükler.

ODBC veya OLE DBveritabanı bağlayıcılarıyla genel veritabanlarına erişilebilir. Burada, standart SQL deyimleri kullanılır. Kabul edilen SQL söz dizimi farklı ODBC sürücüleri arasında değişiklik gösterir.

Ayrıca, özel bağlayıcıları kullanarak diğer veri kaynaklarına erişebilirsiniz.

Veri kaynaklarına bağlanma

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!