Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Scripttabellen synchroniseren in Gegevensbeheer

Standaard kunnen scripttabellen die in de editor voor het laden van gegevens zijn toegevoegd, geen gebruik maken van de hulpmiddelen die in Gegevensbeheer beschikbaar zijn.

U kunt bijvoorbeeld geen scripttabellen aan andere tabellen in Gegevensbeheer koppelen en geen velden in scripttabellen transformeren met behulp van de gegevensprofileringskaarten. Als u uw scripttabellen in Gegevensbeheer synchroniseert, kunt u de scripttabellen in Gegevensbeheer vervangen door beheerde scripttabellen. Deze tabellen hebben toegang tot dezelfde hulpmiddelen als tabellen die in Gegevensbeheer zijn toegevoegd, zoals:

 • Tabellen bewerken, bijvoorbeeld berekende velden toevoegen.
 • Velden transformeren, bijvoorbeeld de veldtypen wijzigen of velden transformeren met gegevensprofileringskaarten.
 • Tabellen transformeren, bijvoorbeeld de draaiing van tabellen ongedaan maken of tabellen aaneenschakelen.

Voor het synchroniseren en voor beheerde scripttabellen gelden de volgende beperkingen:

 • Scripttabellen moet zich vóór de Automatisch gegenereerde sectie in het load-script voor gegevens bevinden om te worden gesynchroniseerd als beheerde scripttabellen. Tabellen achter de Automatisch gegenereerde sectie in het load-script voor gegevens worden niet gesynchroniseerd.
 • U kunt de selectie van velden in een beheerde scripttabel niet wijzigen met Selecteer gegevens uit bron.
Waarschuwing

Synchroniseer uw scripttabellen niet als uw load-script voor gegevens een Exit-instructie of dynamische velden bevat.

Als u uw scripttabellen wilt converteren in beheerde scripttabellen, synchroniseert u uw scripttabellen in Gegevensbeheer. Bij synchronisatie gebeurt het volgende:

 • Alle gesynchroniseerde scripttabellen worden vervangen door beheerde scripttabellen.
 • Beheerde scripttabellen waarvan de scripttabellen in de load-script voor gegevens zijn verwijderd, worden verwijderd.
 • Beheerde scripttabellen waarvan de brontabellen in de load-script voor gegevens zijn gewijzigd, worden bijgewerkt.

  Waarschuwing

  Als u tabellen hebt gesynchroniseerd, kunt u beter geen wijzigingen in de editor voor het laden van gegevens aanbrengen terwijl Gegevensbeheer in een ander tabblad geopend is.

  Waarschuwing

  Wijzig het load-script voor gegevens niet voor tabellen die al zijn gesynchroniseerd in Gegevensbeheer. Als u velden verwijdert of wijzigt in de editor voor het laden van gegevens, moet u eventuele afgeleide velden of koppelingen in de gesynchroniseerde tabel verwijderen of opnieuw uitvoeren. In afgeleide velden die gebruikmaken van een verwijderd of gewijzigd veld, zoals een berekend veld of velden die met de kaart Splitsen zijn gemaakt, worden null-waarden weergegeven.

Na de synchronisatie kunt u de beheerde scripttabellen net als elke andere tabel in Gegevensbeheer gebruiken. U wordt door Gegevensbeheer gevraagd opnieuw te synchroniseren als er verschillen tussen een beheerde scripttabel en de bronscripttabel worden aangetroffen.

U kunt beheerde scripttabellen weer wijzigen in scripttabellen door ze in Gegevensbeheer te verwijderen. U moet de verwijdering herhalen als u opnieuw synchroniseert.

Scripttabellen synchroniseren

 1. Klik in Gegevensbeheer op Meer.

  U kunt ook een scripttabel selecteren.

 2. Klik op Scripttabellen synchroniseren.

Beheerde scripttabellen vervangen alle scripttabellen in Gegevensbeheer.

Beheerde scripttabellen verwijderen

 1. Selecteer in Gegevensbeheer de weergave Tabellen.
 2. Klik op Verwijderen in de beheerde scripttabel die u wilt verwijderen.
 3. Klik op Gegevens laden.

De beheerde scripttabel verandert weer in een scripttabel.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!