Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Synchronizowanie tabel skryptowych w Menedżerze danych

Domyślnie tabele skryptowe dodane w edytorze ładowania danych nie mogą wykorzystywać narzędzi dostępnych w Menedżerze danych.

Na przykład nie można wiązać tabel skryptowych z innymi tabelami w Menedżerze danych ani przekształcać pól tabel skryptowych za pomocą kart profilowania danych. Zsynchronizowanie tabel skryptowych w Menedżerze danych pozwala zastąpić w nim te tabele zarządzanymi tabelami skryptowymi. Takie tabele mają dostęp do tych samych narzędzi, co tabele utworzone w Menedżerze danych, w tym:

 • Edytowanie tabeli, na przykład dodawanie pól wyliczanych.
 • Transformowanie pól, na przykład zmiana typów pól lub transformacja pól za pomocą kart profilowania danych.
 • Transformowanie tabel, na przykład cofnięcie przestawienia lub konkatenacja.

W przypadku synchronizacji i zarządzanych tabel skryptowych obowiązują następujące ograniczenia:

 • Tabele skryptowe muszą znajdować się przed sekcją wygenerowaną automatycznie w skrypcie ładowania danych, ponieważ tylko wtedy mogą być synchronizowane jako zarządzane tabele skryptowe. Tabele znajdujące się za sekcją wygenerowaną automatycznie w skrypcie ładowania danych nie zostaną zsynchronizowane.
 • W zarządzanej tabeli skryptowej nie można używać opcji Wybierz dane ze źródła do zmiany wyboru pól.
Ostrzeżenie

Nie należy synchronizować tabel skryptowych, jeśli skrypt ładowania danych zawiera instrukcję Exit lub pola dynamiczne.

W celu dokonania konwersji tabel skryptowych w zarządzane tabele skryptowe należy zsynchronizować tabele skryptowe w Menedżerze danych. Synchronizacja obejmuje następujące działania:

 • Zastępuje wszystkie synchronizowane tabele skryptowe i wprowadza je jako zarządzane tabele skryptowe.
 • Usunięcie wszystkich zarządzanych tabel skryptowych, których tabele skryptowe zostały usunięcie w skrypcie ładowania danych.
 • Zaktualizowanie wszystkich zarządzanych tabel skryptowych, których tabele źródłowe zostały zmienione w skrypcie ładowania danych.

  Ostrzeżenie

  Po zsynchronizowaniu tabel nie należy wprowadzać zmian w edytorze ładowania danych, gdy Menedżer danych jest otwarty na innej karcie.

  Ostrzeżenie

  Należy unikać modyfikowania skryptu ładowania danych tabel, które zostały już zsynchronizowane w Menedżerze danych. Po usunięciu lub zmodyfikowaniu pól w edytorze ładowania danych należy usunąć lub ponownie wygenerować wszystkie pola pochodne lub asocjacje w zsynchronizowanej tabeli. W polach pochodnych korzystających z usuniętego lub zmodyfikowanego pola, takiego jak pole wyliczane lub pole utworzone na karcie Podziel, będą wyświetlane wartości Null.

Po zsynchronizowaniu zarządzane tabele skryptowe mogą być używane w Menedżerze danych tak jak wszystkie inne tabele. Menedżer danych wyświetli monit z zachętą do ponownej synchronizacji, jeśli wykryje różnice między zarządzaną tabelą skryptową a źródłową tabelą skryptową.

Aby przekształcić zarządzaną tabelę skryptową z powrotem w tabelę skryptową, usuń ją w Menedżerze danych. W przypadku ponownego zsynchronizowania należy ponowić usuwanie.

Synchronizowanie tabel skryptowych

 1. W Menedżerze danych kliknij opcję Więcej.

  Alternatywnie wybierz tabelę skryptową.

 2. Kliknij opcję Synchronizuj tabele skryptowe.

Wszystkie tabele skryptowe zostaną zastąpione w Menedżerze danych przez zarządzane tabele skryptowe.

Usuwanie zarządzanych tabel skryptowych

 1. W Menedżerze danych wybierz widok Tabele.
 2. W zarządzanej tabeli skryptowej przeznaczonej do usunięcia kliknij opcję Usuń.
 3. Kliknij polecenie Ładuj dane.

Zarządzana tabela skryptowa zostanie zmieniona na tabelę skryptową.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!